Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Tichoň: Barotrauma – Čas & Tlak / Time & Pressure

Do 28. 4. 2024 je ve výstavních prostorách Kampusu Hybernská 4, Praha 1, do dvora dozadu a doleva, přístupná velmi zajímavá výstava Pavla Tichoně: Barotrauma – Čas & Tlak / Time & Pressure.

Barotrauma je fyzické poškození tkání způsobené rozdílem tlaků mezi tělesnými dutinami a okolním prostředím. Nerovnováha tlaků způsobuje rozklad. Čas a tlak jsou hlavní činitelé těchto dějů. Autor formou mentálního potápěče zpracovává metaforicky v intermediální rovině osobní zkušenosti z minulého roku svého bytí, přičemž se za každou cenu snaží zachovat tvar.

Pavel Tichoň (*1980)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění v Praze (2006). Jeho autorský přístup se vyznačuje až výbušnou kreativitou s volným pohybem a otevřeností mezi médii. Ignoruje zažitá schémata umělecké scény, vědomě relativizuje roli umělce, k níž se také vyjadřuje v mnoha ze svých prací.

„Jeho hravý, ironizující, až subversivní přístup se objevuje v médiu instalace, objektu, malby i performance.“ (František Kowolowski v textu k výstavě v G99, Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění, 2014)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Tichoň: Barotrauma – Čas & Tlak / Time & Pressure