Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Šebek: Soft vandalism

Zhruba do 30.11.2015 bude v Kadeřnictví Tomáš Veselka, Františka Křížka 12, Praha 7, přístupná výstava ořezaných koženek Pavla Šebka do podob metro map. Jedná se vedle obrazů o nejnovější práce Pavla Šebka, které volně navazují na dřívější inženýrské krajiny meter, kanalizací nebo urbanismu.

Pavel Šebek *1989, Praha

Práce Pavla Šebka se vyznačuje především neustálým pohybem. Na své cestě vstřebává městské segmenty a buduje rozsáhlý tématický celek. Za všechny jmenujme sérii M, kde se věnuje mapám meter, Luft zpracovává téma městských výduchů právě z metrosystému a například ještě DKV věnující se železničním depům. Sporadicky také vytváří sitespecific instalace jak ve veřejném tak galerijním prostoru. V jeho nejnovějších pracech prohlubuje ideu linií a přidává expresivní prvek rozmývání barvy chemikáliemi, který je inspirován tzv. buffováním, kde často vzniká nevědomky velmi estetická malba. Právě kombinace exprese a striktního tvaru linie vytváří v jeho obrazech zajímavé napětí. V přeneseném slova smyslu zobrazuje narušování řádu, které je mu blízké jak v malbě, tak v osobním životě.

www.pavelsebek.cz
www.tomasveselka.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Šebek: Soft vandalism