Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Roučka – Mezi askezí a extází

30. 1.-9. 4. / Museum Montanelli / Malba

Do 9.4.2017 bude v Museu Montanelli, Nerudova 13, Praha 1, přístupná výstava Pavla Roučky – Mezi askezí a extází.

„Nikde nevydržím. Jsem netrpělivý. Pořád myslím na tvorbu a svůj ateliér. Jsem posedlý malbou. Inspiraci vidím všude a ve všem…“

Pavel Roučka

Výstava Pavla Roučky v Museu Montanelli nazvaná Mezi askezí a extází představuje ustálené, leč stále experimentální dílo tohoto vyzrálého malíře.

Roučka si po celou kariéru udržuje fenomenální, silnou a neutuchající kreativní energii a téměř obsesivní potřebu malovat a tvořit.

U velkoformátových pláten z rané fáze své tvorby Roučka tíhne spíše k proudu nové figurace, již před mnoha lety však dospěl k individuálnějšímu, suverénnímu a uvolněnějšímu rukopisu.

V jeho díle se neustále střídají fáze extatické akční exprese, odrážející jeho netrpělivé tvůrčí nutkání, s obdobími klidného, téměř asketického, abstraktního duchovního projevu.

Inspiraci čerpá všude kolem sebe a podrobně se zaobírá řadou nejrůznějších témat, zejména těch pramenících z vnitřního dialogu. Je pozoruhodné a obdivuhodné zároveň, s jakou lehkostí dokáže vykouzlit rozhovor s předměty ze své duševní paměti.

Roučkův vztah k prostým materiálům, jako je kámen, písek a půda, ale i beton a nejrůznější jiné substance, odhaluje možná jeho lásku k architektuře všech druhů a stylů. Neváhá střídat materiály, barvy i tvůrčí nálady, do nichž se naplno noří, dokud jimi není zcela pohlcen. Po celou dobu své tvorby se Roučka pravidelně vrací k dřívějším námětům a nebojí se je přehodnocovat, vždy však v duchu původního vizuálního stylu. Trpělivost pociťuje pouze v útrobách svého atelieru.

Jedno se však v Roučkově tvorbě nemění: Jeho typická, nakloněná, imaginární, nezaměnitelná figura, ztrácející rovnováhu nebo ji právě nacházející, figura v předklonu, záklonu, mostu, figura schoulená, stojící na hlavě, klečící, létající, neustále na hraně nebo oběma nohama na zemi či v nebi, figura zkoušející svou novou pozici v trpělivém experimentu. Patří sem však i figury milující, komunikující, abstraktně smyšlené či konkrétní, čekající na odpovědi, které nikdo z nás nikdy nenajde, neuslyší ani neuvidí, neboť se skrývají daleko a hluboko v Pavlově universu.

Tušit je můžeme snad jen v jemné a citlivě křehké kresbě, nenápadně pohozené na jeho psacím stole.

Dadja Altenburg-Kohl
Kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Roučka – Mezi askezí a extází