Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Roučka: Adam’s Lament

Do 2. 2. 2024 je v malé výstavní síni Mánesa (provozuje Galerie Art Concept by Galerie Art Praha), Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Pavla Roučky: Adam’s Lament.

Otevírací doba Út – Pá: 13 – 19h.

Kurátor: Jan Beneš

PAVEL ROUČKA (1942) – malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. V letech 1956 – 1960 studoval v Praze Průmyslovou školu geodézie a kartografie. Doposud absolvoval více než sto samostatných i kolektivních výstav v Evropě, Americe, Asii či Africe. Je zastoupen ve sbírkách mnoha českých i mezinárodních institucí a řady soukromých sběratelů.

Úvodní text kurátora výstavy Jana Beneše:

Malíř, grafik Pavel Roučka je umělec se širokým rozhledem ale i výtvarným záběrem. To je dáno jeho sečtělostí, znalostmi a neustálým zájmem o život jako takový.

​Pro tuto výstavu jsme připravili výběr z posledního období tvorby s názvem “ADAM’S LAMENT” a zde bych si dovolil citovat autora:

​“Pozdní je nářek Adama vypuzeného z ráje, pozdní bude nářek nás všech, až naše reptání proti všemu a všem dojde sluchu nějaké ničivé síly.”

​Vy, kteří znáte autora víte, že to jsou slova poučeného optimisty s velkými životními zkušenostmi, který nám dává návod k zamyšlení. V základu Pavlovy imaginace je nejčastěji figura, někdy jen jako obrys-náznak nebo gesto lidské přítomnosti.

​Autora jsem mnohokrát sledoval v jeho ateliéru při tvorbě a vím, že jeho rukopis – nenapodobitelný, rozpoznatelný a mne neustále udivující ve formě “ALLA PRIMA”, kdy v jeho podání myšlenkové impulzy opravdu přecházejí pomocí štětce přímo na plátno.

​Autorovy obrazy i koláže naznačují děje, skryté příběhy, ale ponechávají nám prostor pro fantazii a zvědavost. V tom se skrývá celá přitažlivost
a síla autorova díla.

​Jan Beneš – kurátor výstavy

https://www.g-a-c.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Roučka: Adam’s Lament