Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Piekar, Zbyněk Hraba, Andrea Louis Ballardini: Krajina – nekonečno

Do 24. 4. 2022 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Pavel Piekar, Zbyněk Hraba, Andrea Louis Ballardini: Krajina – nekonečno.

Kurátor Jiří Pelán a jeho text k výstavě:
 
Název této výstavy se odvolává na slavnou báseň Giacoma Leopardiho Nekonečno. A protože tématem výstavy tří umělců, Andrey Ballardiniho, Pavla Piekara a Zbyňka Hraby, je krajina, celý název zní: Krajina – Nekonečno. Leopardi dokázal ve své básni propojit romantickou citovost s klasickou kázní, a také pro vystavující umělce je charakteristické provázání smyslové inspirace – jedinečného pohledu a individuálního prožitku – s technickou bravurou, zkoumající aktuální možnosti tradičních výrazových prostředků. Příběhy umění minulých století jsou pro ně otevřenou knihou, kterou se nechávají stále inspirovat. Proto vstupme do krajiny, kde za prvním obzorem čekají další – naplněné nekonečnem, nezměrným tichem a hlubokým klidem věčnosti.
Výstava vznikla ve spolupráci s Italským kulturním institutem a je dialogem dvou pražských grafiků s jedním boloňským umělcem, který má nicméně silnou vazbu k Praze, kde se narodil a kde prožil své mládí.
(Jiří Pelán)
 
Doprovodné akce:
7. 4. 2022 v 17 h | KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S UKÁZKOU TISKU BAREVNÉHO LINORYTU – Zbyněk Hraba
🍂
13. 4. 2022 v 19 h | POCTA ANNĚ MACKOVÉ – uvede Petr Tylínek
Anna Macková (13. 4. 1887 Studeňany – 4. 5. 1969 Nová Paka)
Členka Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Spolku českých bibliofilů, Sdružení přátel exlibris, aktivní členka Kruhu výtvarných umělkyň atd.
Večer napraví jednostranný pohled na Annu Mackovou jako životní družku výrazného solitéra Josefa Váchala. Svým výtvarným školením, zájmem o přírodu, studijní pobyty, účastí na tuzemských i mezinárodních výstavách prokázala svou schopnost vlastní osobité tvorby. Dokonale si osvojila základy rytí i tisku mnohabarevného dřevorytu. Vytvářela grafické listy, jemné exlibris, kreslila a malovala. V nuzných podmínkách Studeňanské klauzury neztratila víru ve svůj talent. Tento večer se vydáme po jejích stopách…
🍂
19. 4. 2022 v 17 h | KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA – Pavel Piekar – s ukázkou, jak postupuje tisk barevného linorytu
🍂
21. 4. 2022 v 19 h | SPISOVATELÉ MEZI OBRAZY – DANIELA VODÁČKOVÁ čte z nové sbírky a mluví o díle Petruse van Schendela – organizuje Asociace spisovatelů ve spolupráci s SČUG Hollar
Výstava vznikla za laskavé podpory Centra Český Krumlov, Italského kulturního institutu, Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstva kultury ČR.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Piekar, Zbyněk Hraba, Andrea Louis Ballardini: Krajina – nekonečno