Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Piekar: Jaro

Do 16. 6. 2023 bude v knihkupectví a antikvariátu Trigon, Bubenská 3, Praha 7 (metro Vltavská), přístupná velmi zajímavá výstava Pavla Piekara: Jaro.

Ačkoliv Pavel Piekar patří mezi významné představitele současného linorytu, na výstavě se představí poněkud neobvykle souborem kreseb.
 
Pavel Piekar (*1960) vystudoval ČVUT v Praze, výtvarné školení získal soukromě u malíře a grafika Bohuslava Kutila a u manželů Jana a Jenny Hladíkových. Patří do výtvarné generace, která se výrazně zasadila o renesanci linorytové techniky. Za svou tvorbu získal ocenění na Grafice roku, Bienále grafiky i na Intersalonu. Od roku 2015 je předsedou SČUG Hollar a podílí se na přípravě a organizaci rozličných výstav.
 
Pavel Piekar je citlivým a vnímavým pozorovatelem světa. Jeho realistické kresby barevnými tušemi či fixem jsou záznamem viděného a později slouží jako podklad k tvorbě linorytu. Na četných cestách se Piekar řídí heslem „ani krok bez čárky“ a svými kresbami plní objemné, vlastnoručně vyráběné skicáky. Z tohoto rozsáhlého kresebného archivu vybral kurátor Matěj Lipavský kresby s motivy blížícího se jara


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Piekar: Jaro