Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Piekar: Grafika od kresby

Do 31. 12. 2021 bude ve Ščigol Gallery, Husinecká 17, Praha 3, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Pavla Piekara: Grafika od kresby. Galerie je otevřena Út-Čt, 14-18h (mimo svátky), případně po domluvě předem pro vážné zájemce i v jiném čase.

Text kurátorky Ivany Beranové:

Pavel Piekar, *1960 Ostrava.
 
Ve svém dejvickém ateliéru se od roku 1983 systematicky věnuje technice barevného linorytu. Každá grafika vzniká podle přesné, realistické kresby.
Tiskne autorsky, v malých nákladech, jednotlivé barevné odstíny vznikají mícháním tiskařských a olejových barev. Pravidelně vystavuje od roku 1990, na kolektivních i samostatných výstavách.
„Tvorba je pro mne činností, kdy hledám a nacházím osobitou formu pro hlas, který mne provází a silně naléhá a opakuje: dělej, pracuj, tvoř! A neurčuje mi formy vyjádření, je jenom silným motorem, který mne pohání. Shodou okolností jsem se v mládí zabýval vyjádřením výtvarným – a to mi zůstalo. Není mi dáno provozovat ani komponovat hudbu, i když ji poslouchám se silným nadšením a úžasem. Nejsem také schopen psát, nemám ke psaní vnitřní disciplínu, ale byl jsem a zůstávám vášnivým čtenářem a k oblíbené poezii se stále vracím a jsem vděčný za každý nález nového autora, který mne osloví. Proto se také přátelím s básníky a interprety vážné hudby. Hudba i poezie – hotová díla i jejich účastníci – jsou stále mou silnou inspirací. Také je otázkou, jak se dá výtvarně vyjádřit hudba nebo poezie.
Duchovní energie vycházející z uměleckého díla je stále stejná, liší se jenom formy jeho čtení. A pohnutky k tvorbě také – ať tvoříš v oblasti hudby, výtvarného umění nebo literatury. Konečné dílo má také podobné formy vyjádření, každá kompozice má jistá pravidla, která se však slovně těžko vyjadřují a vysvětlují. Proto se snažíme mluvit o barvách, rytmu, vůni, o zrychlování či zpomalování tempa, o kompozici, která tě postranními ulicemi vede na hlavní náměstí, o dramatu vše ničící bouře či nepohnutelném klidu jasně modré – a jsou to jenom pomůcky, jak technicky nedokonale popsat ten zázračný moment, kdy se mezi hotovým dílem a divákem silně zableskne. Kdy se ti umělecké dílo, jako přesně vystřelený šíp, zabodne přímo do srdce.“
… výňatek z rozhovoru mezi Pavlem Piekarem a Petrem Maděrou, básníkem a prozaikem
Studoval na stavební fakultě ČVUT v Praze. V roce 1990 nastoupil do Národní galerie v Praze jako správce depozitáře sbírky starého evropského umění a od roku 1992 zde pracuje jako správce Šternberského paláce. Počínaje rokem 2000 do jeho kompetence přibyl i Schwarzenberský palác a výstavní pavilon v Benátkách. Je členem spolků Umělecká beseda a Hollar.
Jeho grafiky jsou zastoupeny jak ve veřejných, tak v soukromých sbírkách
Autorova současná výstava v Galerii Ščigol návštěvníky provede jeho tvůrčím procesem od samého počátku. Od předlohy – kresby – jejímž přenesením na podložku a vyrytím vznikne matrice. Matrice se následně barevnými soutisky postupně realizuje na papír, do konečné grafické podoby.
 
Ivana Beranová
kurátor


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Piekar: Grafika od kresby