Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Petr: Lissos

Do 30.4.2020 bude v knihkupectví a antikvariátu Trigon, Bubenská 3, Praha 7 (metro Vltavská), přístupná velmi zajímavá výstava Pavla Petra: Lissos.

Výstava kreseb zlínského básníka Pavla Petra. Řecký název „Lissos“, který si autor pro výstavu zvolil, odkazuje na dávno zaniklý antický přístav na jižním pobřeží Kréty. Právě pobyt na největším řeckém ostrově inspiroval Pavla Petra ke kresbám zachycujícím linii horského pobřeží, fragmenty starých mozaik nebo strukturu mramoru v rozvalinách starověkých staveb.

….

Průvodní text kurátora Richarda Druryho k výstavě:

Milovníkům autentických projevů moderní a současné literatury bude jméno Pavel Petr jistě známé. Od začátku devadesátých let dvacátého století se Pavel etabloval jako básník senzibilní uvážlivosti, jenž své reflexe ztvárňuje i výtvarně. Je neodmyslitelně spojený s kulturním děním Zlína, kde od roku 1992 působí v Krajské galerii výtvarného umění. A na půdě této nesmírně sympatické instituce působí Pavel jako redaktor a – když mi dovolíte tento neologismus – „literární kurátor“ odborného časopisu Prostor Zlín, na jehož stránkách pravidelně představuje výrazné (leč v mnoha případech neprávem opomíjené) osobnosti soudobé poezie. Nemohli jste po těchto úvodních slovech nepostřehnout, že Pavel vychází ve své tvorbě z živého mezioborového dialogu směrujícího k celistvosti tvůrčí vize. Na jeho výstavě zde v Trigonu nás Pavel transponuje z deštivé a zavirované Prahy do sluncem oděného a duševně čirého prostředí jihozápadního pobřeží Kréty, kde si v úloze „myšlenkového archeologa“ odkryl poloskryté vrstvy antické civilizace. Nešlo mu ovšem o vědecké poznání tolik jako o nalézání a vnitřní zpracování evokativních fragmentů paměti, ať v podobě hmatatelných kamenných úlomků, historických záznamů či mýtotvorných příběhů. Pavel své podnícené průzkumy znázornil v řadě kreseb, u nichž nelze necítit hluboké vědomí o univerzální zákonitosti cyklického vzniku, rozkvětu a zániku. Stejně jako v přírodě se i jevy lidské společnosti rodí, vyrůstají, pak upadávají a umírají. S tím ovšem, že vždy v něčem navazují na to, co jim předcházelo, a po sobě pak zanechávají stopy, které se jako pomyslná „spící semínka“ mohou i po mnoha staletích oživit a silně ovlivňovat lidské uvažování. Stroze monochromní charakter Pavlových kreseb ještě více zdůrazňuje tento nekončící proces eroze a znovuzrození. V jejich jemné vrstevnatosti a kompoziční dynamice vyciťujeme zvuk dávných hlasů, které nejsou v autorově představivosti vzdálené, ale naopak naléhavě přítomné. V této souvislosti nelze neupozornit také na proudící vodu coby „spolutvůrce“ vznikající kresby: vodní tok se zde totiž symbolicky jeví jako tok času a osudu. Navzdory místopisnému názvu výstavy „Lissos“ bychom neměli vnímat Pavlovy kresby jako průnik do exotické sféry, nýbrž jako soustavné hledání vlastní důvěrné zakotvenosti v tom, co můžeme obecně nazývat „domovem“, a to paradoxně bez nutné návaznosti na rodné místo. Autorovo poutnické pátrání po smyslu identity můžeme například sledovat ve výmluvném prolínání řecké a jihomoravské inspirace autorových děl. A koneckonců lze říci, že Řecko samo představuje jakýsi „pradomov“, tedy místo sdílených evropských kořenů. Není bez souvislosti na to, o čem jsem právě mluvil, dodat na závěr, že Pavel tuto výstavu pojal jako osobní hold uznávanému historikovi a teoretikovi umění Jaromíru Zeminovi, který se vedle odborné činnosti také věnuje básnictví a kreslení, do nichž plně promítá svůj pozorný a citlivý vztah k jevové skutečnosti. Je jasné, že Pavel musí vnímat bytostnou spjatost literární a výtvarné tvorby dr. Zeminy jako něco naprosto blízkého jeho vlastní senzibilitě.

Richard Drury 11. března 2020

….

Pavel Petr se narodil 3.ledna 1969 ve Zlíně.
Vyučil se obráběčem kovů, pracoval jako zámečník, dílenský plánovač. V polovině devadesátých let byl blízkým spolupracovníkem revue Box, v letech 1995-97 byl redaktorem revue Host v Bně. Autor je zastoupen v mnoha českých a zahraničních antologiích poesie, jeho verše byly přeloženy do francouzského, ruského, německého, polského, slovinského, italského a portugalského jazyka. Pracuje jako knižní editor, v revui Prostor Zlín má na starosti literární část, kde publikuje současné české básníky. Je zaměstnaný v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.

Více zde: pavelpetr.webnode.cz

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Petr: Lissos