Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Nešleha: Via canis

6. 6.-19. 9. / Museum Kampa / Instalace

Do 19.9.2016 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava z díla Pavla Nešlehy: Via canis.

Představit výrazovou mnohostrannost a ideovou bohatost významého českého malíře a grafika Pavla Nešlehy si klade za cíl připrovovaná výstava “Via canis”, nazvaná podle jednoho z fotografických cyklů vzniklých mezi lety 1983 až 2003. Pavel Nešleha (1937–2003) se řadí mezi významné osobnosti generace 60. let českého nekonformního umění a výstava v Museu Kampa v premiéře divákovi nabídne autorovy světelné objekty, jimž se věnoval v první polovině 70. let.

Museum Kampa v rámci této výstavy nabídne pohled na umělcovo dílo zahrnující malbu, pastely, kresbu, obrazovou instalaci a velkoformátový digitální tisk. Propojením odlišných tematických okruhů a rozdílných způsobů vyjádření expozice podtrhuje mnohotvárnost Nešlehovy reflexe přítomného světa i jeho chuť a odvahu experimentovat.
Společným poutem vystavených děl, jež kladou důraz na monumentální charakter umělcovy práce, je fenomén světla, který podnětně ovlivňoval jeho imaginaci a vedl ji k obnažování skrytého a podstatného. To dokládají nejen vystavené pastely z cyklů Tajemství znaků (1993) a Záznamy světla (2002–2003), monumentální malba Je osamělost prostoru? (1992), ale též rozměrný pastel Proměna zobrazení (1997), velkolepá kresba Oidipus III (1992) a obrazová instalace Ani na zemi ani na nebi z roku 1989.
Ideovou bohatostí světla se Nešleha zabýval dlouho a systematicky. Napomáhaly mu tvárné možnosti iluzivní malby i poznatky romantiků, které posilovaly jeho vztah k přírodnímu dění a k osudovosti lidského bytí; mnohé mu rovněž odkryla zkušenost s fotografováním a s realizacemi snímků, jak poznáváme z digitálních tisků cyklů Via canis (1997), Černý koridor (2000) nebo Přírodní struktury (2001).
Na umělcově meditativně působivém a metaforicky zaměřeném díle zanechaly svůj nemalý podnět taktéž světelné experimentace, jimiž se zabýval od počátku 70. let. Z této málo známé Nešlehovy tvorby výstava představuje světelné objekty Hlava I a II (1971–1972) a komorní Variaci I z roku 1971, jež vlastní Museum Kampa a které zde mají svoji premiéru. Jejich uvedení alespoň v náznaku doplňují studijní kresby světelných objektů a reliéfů a autorovy snímky z někdejšího projektu dvanáctistěnu (1972–1973). Tuto etapu umělcovy tvorby názorně přibližují dva rozměrné záběry ze světově unikátní, dnes již nezachovalé realizace světelného prostoru, který Pavel Nešleha vytvořil v letech 1975–1976 v Mramorovém paláci v Teheránu.

Kurátor výstavy: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Připraveno ve spolupráci s Mahulenou Nešlehovou.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Nešleha: Via canis