Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Matela: fotografie…

24. 7.-6. 8. / Galerie kritiků / Fotografie

Do 6.8.2017 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá konceptuálně-fotografická výstava Pavla Mately.

Pavel Matela
Profesionální fotograf a zkušený lektor fotografie, který vystudoval ITF Slezské univerzity v Opavě, FUD Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a FA University of Derby. Kromě Studia PvM působil či působí i v dalších vzdělávacích institucí zaměřených na vizuální umění. V případě komerční práce se zaměřuje na zakázky z oblasti náročné produktové, portrétní a módní fotografie. Ve vlastní umělecké tvorbě a teoretickém výzkumu se zabývá možnostmi a reflexí fotografie jako výtvarného média.

http://www.matelastudio.com/



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Matela: fotografie…