Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Maria Smejkal: Fatescapes

24. 6.-9. 8. / Fotografic / Fotografie

Do 9.8.2015 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Pavel Maria Smejkal: Fatescapes.

Autor pracuje s převzatým historickým dokumentárním materiálem. Odstraněním hlavního motivu z fotografií, které se staly naším kulturním dědictvím, obrazovou bankou, symbolem či propagandistickým nástrojem, klade autor otázky o jejich smyslu, úloze a budoucnosti.

„Během mé fotografické praxe mě fascinovaly některé slavné snímky, na první pohled odlišitelné obrazy reflektující extrémní životní situace. Tyto fotografie ovlivnily generace umělců, kteří na ně opakovaně odkazovali a připomínali je svými komentáři. V sérii Fatescapes (2009-2013) se pokouším aplikovat vlastní přístup. S použitím Photoshopu odstraňuji ústřední motivy, kterými jsou vždy lidské postavy. Vybírám si obrazy významných historických momentů s osudovým rozměrem, které současně slouží jako nástroje propagandy a ilustrují specifický přístup k fotografii jako dokumentu historického okamžiku. Tím, že manipuluji s jejich obsahem, zkoumám zároveň jejich účel, funkci a budoucnost. Současně s tím zkoumám vztah mezi dokumentární fotografií a archetypální krajinou – je to hledání pevné země v turbulentním moři lidského života, pátrání po věčnosti za pomíjivostí naší existence.“

Pavel Maria Smejkal, DM, MA (*1957 Ostrava). Vystudoval veterinu na univerzitě v Košicích (1983) a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity (2009, MA). Vede PhotoArt Centrum. Pracuje jako nezávislý fotograf, kurátor a lektor v Košicích (Slovensko). Jeho práce se staly součástí veřejných a soukromých sbírek ve Francii, Británii, USA a v Hongkongu.

www.pavelmaria.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Maria Smejkal: Fatescapes