Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Korbička – Space of Body

11. 12.-19. 1. / Galerie Via Art / Instalace

Do 19.1.2018 bude v Galerii Via Art, Resslova 6, Praha 2, přístupná zajímavá výstava Pavla Korbičky – Space of Body. Výstava je otevřena ve dnech úterý – čtvrtek 13 – 18 hod, v pátek 13 – 17 hod, zavřeno bude ve dnech 26. – 29. 12. 2017.

Práce Pavla Korbičky jsou vždy vázány na konkrétní prostor, k němuž autor přistupuje „s přesností architekta a s uvážlivostí vědce“. Základními vyjadřovacími prostředky jsou pro něho tedy prostor a světlo. Tyto výsostně filozofické kategorie transponuje za pomoci překvapivě jednoduchého materiálu, jímž jsou polykarbonátové desky ve svém průmyslovém modulu v kombinaci s neonovými trubicemi, do světelných instalací, které vytvářejí „novou realitu“.

Text k předchozí verzi výstavy v Moravské galerii:

Instalace monumentálních světelných plastik Pavla Korbičky (nar. 1972) představuje výsledek projektu navazujícího na linii autorovy tvorby, v níž se zabývá hledáním různých forem záznamů efemérního tanečního pohybu. Její komplementární stránku tvoří světelné „site-specific“ instalace pracující s možnostmi fyzického zakoušení a prožívání prostoru skrze světelný vjem. V ohnisku autorova dlouhodobého zájmu leží téma, které lze ve výtvarném umění považovat za jedno z klíčových, přinejmenším již od vzniku avantgardy. Je jím vztah média prostoru a času. Tradiční východisko zpřítomnění časové dimenze ve výtvarném díle představuje reálný lidský pohyb. Předobrazem Korbičkovy trojdílné světelné plastiky se staly tři časově (a tudíž i svým provedením) rozdílné záznamy identické taneční sekvence snímané pomocí reflexních bodů umístěných na těle tanečnice.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Korbička – Space of Body