Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Karous: Snové krajiny a pustiny

Do 28. 2. 2022 bude v příjemném podniku Once upon a beer, Budečská 18, Praha 2, přístupná krásná a zajímavá výstava Pavla Karouse: Snové krajiny a pustiny.

Text Kateřiny Smejkalové k výstavě:

Udělat si obrázek o současném nepřehledném a rychle se měnícím světě je obtížné. Studují ho různé vědy, jedna z nich, psychologie včetně různých terapeutických přístupů, však ve svém mainstreamu zůstává překvapivě od světa odtržená. I špičkoví terapeuté často nemají na neurózu ze stresující práce, klimatický žal či beznaděj tváří v tváří systémovému sexismu jinou radu než nějakou cílící na jednotlivce: má se obrnit, naučit pracovat sám se sebou, hledat chybu v sobě.
Je přitom zcela zřejmé, že mnoho z obtíží způsobuje právě neutěšený stav světa – radikální literatura tak navrhuje, aby psychoterapeuti místo adaptační práce s klientovým či klientčiným nitrem ponoukali k boji za vnější změnu podmínek života. Že to by bylo adekvátní, zatímco popsaný v současnosti standartní přístup problémy nepřiměřeně individualizuje a psychologizuje.
Epidemie toho, jak uspořádání, ve kterém žijeme, tedy neoliberální kapitalismus se svou všudypřítomnou ziskovostí a konkurencí, bez jakýchkoli pro člověka existenčně nutných jistot, ničící nám planetu před očima, ovlivňuje individuální i kolektivní psyché, je přitom zřejmá. Ve společnostech roste nevraživost a agrese, šíří se vyčerpání, závislosti a jiné duševní choroby, lidé se nebývale politicky radikalizují.
Výstava Snové krajiny a pustiny právě s tím pracuje. Inspirovaná surrealismem zprostředkovává se současnými motivy tíseň, která se ze stavu světa vkrádá i do snů. Tím, co za snové strašáky zobrazuje, však zaujímá jasné stanovisko, jak se situace může zlepšit: psychologická práce jedince sama se sebou to rozhodně není.
Kateřina Smejkalová

…..
Pavel Karous je český sochař, pedagog a sklářský výtvarník zabývající se uměním ve veřejném prostoru.

Pavel Karous se narodil 8. června 1979 v Praze. Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě u Ronyho Plesla. V letech 1998-99 působil na UJEP v ateliéru Skla Ilji Bílka. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Prostorová tvorba u Mariana Karla. V letech 2002 až 2003 byl na stáži na Univerzitě v Plymouthu v ateliéru sochy Andyho Clussana. Nastoupil jako odborný asistent v ateliéru skla na VŠUP. V současnosti vede ateliér Sochy na Scholastice.

Do povědomí veřejnosti se dostal díky svému projektu Vetřelci a volavky, mapujícím normalizační umění v ČSSR. Na tento projekt později navázal i stejnojmenný dokument a poté série videí na Televizi Seznam Vetřelci a plameňáci. Zabývá se i scénografickými návrhy (např. pro hru Michala Pěchoučka Muži malují nebo hru Cybercomix).

CV: WikipediaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Karous: Snové krajiny a pustiny