Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Karous: Krajiny, pustiny a platformy

Do 31. 12. 2022 je v příjemné veganské restauraci Střecha, Křemencova 7, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Pavla Karouse: Krajiny, pustiny a platformy.

Úvodní text kurátorky Kateřiny Smejkalové:

Je očividné, že dnes stojíme před výzvami podobného typu jako v první polovině 20. století. I my žijeme v době přerodu způsobu hospodaření – vlivem digitalizace a robotizace, ale i nutnosti přechodu na hospodaření udržitelné. Nové technologie rychle mění a zřejmě budou v následujících desetiletích ještě masivněji měnit v podstatě veškeré lidské akce a interakce. Kromě toho se západní společnosti čím dál očividněji opět štěpí na liberální avantgardu a vrstvy toužící po konzervativním obratu, což má stále dramatičtější, ještě donedávna těžko myslitelné dezintegrační a radikalizační důsledky. Symptomatické je, že příjmová a majetková nerovnost dnes dosahuje úrovně před první světovou válkou nebo že postupující prekarizace práce začíná nápadně připomínat přechodně překonané nádenictví. Těmito tématy se zabývá ve své sochařské figurativní části výstavy vizuální umělec Pavel Karous ve své formální hře, v které svévolně propojuje plebejský socialistický realismus se snobskou geometrickou abstrakcí a obrazy minulých a současných revolt a emancipačních bojů.
Udělat si obrázek o současném nepřehledném a rychle se měnícím světě je obtížné. Studují ho různé vědy, jedna z nich, psychologie včetně různých terapeutických přístupů, však ve svém mainstreamu zůstává překvapivě od světa odtržená. I špičkoví terapeuti často nemají na neurózu ze stresující práce, klimatický žal či beznaděj tváří v tváří systémovému sexismu jinou radu než nějakou cílící na jednotlivce: má se obrnit, naučit pracovat sám se sebou, hledat chybu v sobě.
Je přitom zcela zřejmé, že mnoho z obtíží způsobuje právě neutěšený stav světa – radikální literatura tak navrhuje, aby psychoterapeuti místo adaptační práce s klientovým či klientčiným nitrem ponoukali k boji za vnější změnu podmínek života. Že to by bylo adekvátní, zatímco v současnosti standartní přístup problémy nepřiměřeně individualizuje a psychologizuje.
Epidemie toho, jak uspořádání, ve kterém žijeme, tedy neoliberální kapitalismus se svou všudypřítomnou ziskovostí a konkurencí, bez jakýchkoli pro člověka existenčně nutných jistot, ničící nám planetu před očima, ovlivňuje individuální i kolektivní psyché, je přitom zřejmá. Ve společnostech roste nevraživost a agrese, šíří se vyčerpání, závislosti a jiné duševní choroby, lidé se nebývale politicky radikalizují.
Druhá kresebná část výstava pracuje právě s tím. Inspirován surrealismem Pavel Karous zprostředkovává se současnými motivy tíseň, která se ze stavu světa vkrádá i do snů. Tím, co za snové strašáky zobrazuje, však zaujímá jasné stanovisko, jak se situace může zlepšit: psychologická práce jedince sama se sebou to rozhodně není.
Kateřina Smejkalová


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Karous: Krajiny, pustiny a platformy