Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Janouškovec: Krajinou

Do 18. 4. 2023 můžete v atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické, Italská 38, Praha 3, v Paradise Gallery, zhlédnout krásnou výstavu akvarelů Pavla Janouškovce: Krajinou.

Úvodní text Petry Caf Janouškovcové:

Výstava akvarelů Pavla Janouškovce s názvem „Krajinou“ představuje určitý časový segment jeho abstraktní tvorby zachycující krajinu jak v různém období, tak z určitého úhlu pohledu přírody. Vystavená díla zachycují jeho tvorbu od roku 1995 do současnosti. Přestože má Pavel za sebou mnoho výstav realizovaných u nás i v zahraničí, jedná se o jeho první ucelenou samostatnou výstavu akvarelů, které nebyly ještě nikdy a nikde prezentovány.

Pavlovy kompozice akvarelů jsou založeny na souboji „velkého“, dominantního, a „malého“, submisivního motivu. Snaží ve své tvorbě se zachytit myšlenku inspirovanou pohledem na krajinu. Často můžeme na první dojem vnímat jeho skladbu díla jako chaos. Vnímání vyžaduje velké zaujetí a korelaci diváka, protože se může zdát, že nic hmatatelného, nic konkrétního jeho dílo nezobrazuje. V jeho akvarelech panuje absolutní svoboda výrazu. Nicméně při vnímavějším pohledu na jeho tvorbu nás překvapí určitá konkrétnost, hloubka čí myšlenka, která nás osloví ať už v pozitivním či negativním slova smyslu. Něco, co se nám na počátku zdálo velmi vzdálené a nekonkrétní, nás pří delším pozorování díla přenese myšlenkou do konkrétní situace či určitého prostředí.

Jelikož divák zde není omezován konkrétní účelovostí námětu díla, domnívám se, že si každý najde na této výstavě „své“ dílo, které zaujme, pobaví či donutí k hlubšímu zamyšlení.

Mgr. & Mgr. Petra Caf Janouškovcová
kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Janouškovec: Krajinou