Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Humhal: Nesouhlasím s vámi, ale snad máte pravdu …

17. 3.-21. 4. / Nevan contempo / Instalace

Do 21.4.2017 bude v Galerii Nevan Contempo, U rajské zahrady 14, Praha 3, přístupná výstava Pavla Humhala: Nesouhlasím s vámi, ale snad máte pravdu …

Morální konflikt mezi hledáním pravdy a prosazováním vlastního názoru můžeme opsat jako intuitivní vědomí, které je korigováno faktickými důkazy vědy, nebo jako naše logické chápání světa, které je v rozporu s kulturními memy, které v nás kódují náboženství, víra a historie. V podobné situaci se nachází vizuální umělec, který se nemůže vyhnout obecným vizuálním znakům, které jsou snadno dešifrovatelné, a na straně druhé je vystaven silně individualizovaným afektům, kdy reagujeme na vznikající situace krajně iracionálně.

Akce:
Výstava tematizuje nejistá pole mezi znalostí a intuicí, mezi pravdou a lží, mezi skutečností a iluzí. Osou výstavy jsou akce-performance, které transmutují instalace do instantní reality a zpřítomňují situace mezi těmito krajními morálními body.

Další program výstavy:

24.3. – 16-18 h: AKCE 1, Lež a pravda
31.3. – 16-18 h: AKCE 2, Iluze a skutečnost
7.4. – 16-18 h: AKCE 3, Intuice a znalost
21.4. – 15-18 h: DERNIERAFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Humhal: Nesouhlasím s vámi, ale snad máte pravdu …