Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Dušek: In the house

Do 30. 4. 2023 můžete v Trafo Gallery, v Hale 14 Holešovické tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, navštěvovat úžasnou výstavu unikátních malovaných betonových reliéfů známého umělce Pavla Duška.

Kurátor: Radek Wohlmuth

Trafo Gallery připravila samostatnou výstavu českého umělce působícího na poli malby a streetartu, která představuje autorovy nejnovější malované betonové reliéfy. Rozpoznáváme v nich jeho dlouhodobé téma prostupující celou tvorbou – konstruování, vnímání a především prožívání prostoru. A to v tom nejširším slova smyslu, ať už se jedná o ranní běh krajinou, naprogramované prostředí stárnoucích počítačových her nebo mentální prostor vzpomínek. To vše pro něj představuje provázaný a podmíněný svět, ve kterém jedno souvisí s druhým. Vernisáž výstavy proběhne 23. března 2023 od 19.00 hod. K výstavě vychází stejnojmenná publikace s limitovanou betonovou edicí, která bude pokřtěna na vernisáži. Více informací najdete na trafogallery.cz.

Navenek se u Pavla Duška vše koncentruje do námětu, kterým je dnes v naprosté většině případů sevřená prostorová kompozice interiéru, k níž také odkazuje i pojmenování výstavního projektu. U tradičně malovaných obrazů jde někdy až do úrovně bytového zařízení. Typičtější je však práce pouze se základním rozvržením hmot ve smyslu uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků. I tady autor pracuje s barvou, iluzivní optikou a perspektivní zkratkou, podobně jako při běžné malbě, důraz ale klade právě na materiálovou účinnost a architektonickou realitu, které představují základní rozdílový prvek.

Tímto způsobem umělec rozšiřuje hranice tradičního závěsného obrazu. Ten u něj disponuje výrazným prostorovým efektem ve smyslu reliéfního prolamování, takže zřetelně přijímá formu hybridní platformy – obrazoobjektu. Spolu s tím Pavel Dušek spontánně vytvořil osobitou kombinovanou techniku, jež se nachází na pomezí modelace a malby, přičemž obojí v ní má nezastupitelnou funkci. Fakticky tak nahradil standardní podložku, desku nebo plátno, atypem – betonem či acrystalem, což mu pomáhá využívat jejich benefitů, tedy tvárných vlastností.  Zároveň však s vyformovanou bází dál přirozeně zachází jako s něčím, z čeho teprve barevné zásahy vytvoří finální „produkt“ ve smyslu obrazu. Chová se tedy stále jako malíř a za malíře se také pokládá, i když jeho zaujetí materiálem neustává. Nejde mu přitom jen o to, že nabízejí jiné možnosti než plátno, ale fascinují ho i konkrétní specifika jedné každé materie a fakt, že každá prostě funguje jinak, a představuje tak pro něj novou výzvu.

Město je pro Pavla Duška stejně důležitá platforma jako galerie. Nejenže je to architektonický organismus, kompatibilní s jeho prioritami, ale i se zálibou ve street artu, kterému se od svých patnácti let průběžně věnoval s výjimkou vysokoškolských studií. Vytvářel a v ulicích umisťoval šablony, stickerky nebo rukodělné plakáty. Dnes je nahradily jeho prostorové obrazy, které je možné najít kromě Prahy třeba v Athénách, Paříži, Londýně, Benátkách nebo Barceloně. Jeho interiéry tak zpětně pronikají do veřejného prostoru, převracejí jeho měřítka, zpochybňují obvyklou logiku a narušují stereotypní vnímání městského univerza. Něco podobného ostatně odráží i koncepce výstavy, která představuje jak tradiční, tak prostorové malby, ale i záznamy ilegálních intervencí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Dušek: In the house