Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Brunclík: Rozšířený obzor

Do 7.5.2019 bude v Galerii 35 Francouzského Institutu, Štěpánská 35, Praha 1, přístupná zajímavá výstava fotografií a obrazů Pavla Brunclíka: Rozšířený obzor.

Poslední látkou reality je proměňování.     

Fotografie Pavla Brunclíka jsou analytickým zkoumáním postupu, jímž vznikají metafory: různému je cosi společné, jedno odkazuje přes druhé k třetímu, divoká krajina k vlnám a přes ně k tanci, fotografie k obrazu, abstrakce k figuře, ale to, co je jím společné, je beze jména. Protože jména ochuzují, nejsou-li suplementována nikoli viděním, nýbrž vizuální zkušeností.

Řekneme-li, že vlny tančí, není to figura řeči – celá tato řada přece zcela jasně ukazuje, jak se jedno stává druhým. A zcela stejně vzchází rozpoznatelný tvar z látky, která je texturou všeho viditelného, jakkoli tuto látku okem nespatříme, protože je to látka v pohybu. Živé je v tom, co považujeme za neživé, a naopak. Tato pohyblivost materiálu, z něhož je stvořena realita, však o sobě dává vědět tehdy, pokusíme-li se mít všechny Brunclíkovy fotografie a obrazy před očima naráz.

prof. Miroslav Petříček, Dr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Brunclík: Rozšířený obzor