Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Baňka: Mezi fotografií a malbou a Jan Mikulka: Mezi malbou a fotografií

26. 10.-31. 12. / Topičův salon / Malba

Do 31. 12. 2022 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná velmi zajímavá, rozsáhlá a krásná výstava Pavel Baňka: Mezi fotografií a malbou a Jan Mikulka: Mezi malbou a fotografií.

Text kurátora Jiřího Ptáčka:

Fotograf Pavel Baňka a malíř Jan Mikulka se dohodli, že prozkoumají malířskost ve fotografii a fotografičnost v malbě. Partnerskou prezentaci pojali jako dvě autorské výstavy, které se na jednom místě vzájemně noří do sebe. Stejně jako v jednom z Baňkových nových fotografických souborů Pronikání, vzniká i mezi oběma diametrálně odlišnými tvůrčími přístupy průnik v zájmu o umělecké postižení vztahů mezi skutečností a jejími obrazy.

Jan Mikulka se s významem fotografie pro svoji veristickou malbu nikdy netajil. Zároveň ji ale nedává na odiv a vyznít ji nechává především v jemnějších formálních vrstvách svých obrazů. Zejména v zátiších z posledních let, jež maluje podle vlastní fotografických předloh, nechává fotografií ovlivnit výstavbu prostoru a obrazových plánů. Spíše než ze sociokulturní role fotografie tak vychází z jejího vlivu vnímání skutečnosti, kdy se nám fotografické obrazy jeví jako „věrohodnější“ než realita sama.

Jeho paradoxní vztah k abstraktním kvalitám v iluzivní malbě přitom akceleruje právě jeho partner Pavel Baňka. Ten své fotografie naopak v posledních třech letech začal odpoutávat od záchytných bodů v realitě a to až na hranu post-avantgardních ateliérových experimentů s geometrickými prvky a rotačními průniky. Tyto velkoformátové senzuální abstrakce pak vystavuje spolu s nově konstruovanými symetriemi, v nichž se krajiny a architektury mění v jakési fiktivní, mysteriózní prostory. Záznamy existujících míst se v nich rozpadají na sugestivní „obrazce“ cizího, fantastického světa s vlastními zákonitostmi.

kurátor: Jiří PtáčekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Baňka: Mezi fotografií a malbou a Jan Mikulka: Mezi malbou a fotografií