Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Patrik Rutkovský / Mezi pohledy vnímání

1. 8.-1. 10. / Galerie Prokopka / Malba

 Do 1. 10. 2021 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů Patrika Rutkovského / Mezi pohledy vnímání.

Patrik Rutkovský ( narozen 1993 ) v letošním roce absolvoval ateliér malby pod vedením doc. akad. mal. Aleše Ogouna na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. V jeho obrazech má výhradní doménu barva jako komunikátor s divákem. Expresivní projev formy se propíjí do emočního prostoru plátna. Autorův introspektivní záměr je patrnější díky konstrukci občasného kresebného motivu ( figury, krajiny, architektury aj.). Výstava Mezi pohledy vnímání je instalace obrazů vycházející z diplomové práce Lyric Colours and Pinkshine. Malíř pracuje ve velkorysých formátech se znaky architektury průhledů do interiérů, které dodávají plátnům perspektivní dynamiku. Intuitivně zpracovává plochy prostoru jednoduché čísté promalování střídá kontrastní tektoničnost formy to vše dodává obrazům určitou uvolněnou linku hravosti i napětí. Rutkovský se zapojuje do sympozií v klášteře v Teplé, Bubci i v Praze. Vystavuje společně i samostatně . V rámci společného projektu Vnitřně virtuální krajiny se představil s malířkou T.Balcarovou na Zelené bráně ( Pardubice 2020 ) inspirováni tématem krajiny a její reakci v současnosti, historii či sociální zkušenosti autorů. Diplomová práce Lyric Colours and Pinkshine byla zakoupena a umístěna do expozice Fabrika 1861 kulturně industriálního prostru v bývalé textilce v Semilech. Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Patrik Rutkovský / Mezi pohledy vnímání