Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Patrik Rutkovský: Ctnosti a neřesti

končí 31. srpna / Hospitál Kuks / Malba

Do 31. 8. 2024 je v Hospitálu Kuks, Kuks 81 (cesta přímým busem z Prahy 1 h 40 minut), přístupná v podzemí velmi zajímavá výstava obrazů Patrika Rutkovského: Ctnosti a neřesti.

Patrik Rutkovský, narozený v roce 1993 v Jilemnici, je významnou postavou českého výtvarného umění, která se vyznačuje svým jedinečným přístupem k malbě a vizuálnímu vyjádření. Absolvent ateliéru malby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, Rutkovský pokračuje ve své umělecké praxi z báze ve městě Semily, kde je také aktivním členem umělecké skupiny Pojizeří.

Jeho díla jsou známá pro jejich expresivní sílu a schopnost komunikovat s divákem na mnoha úrovních. Rutkovský využívá barvu jako primární nástroj pro vyjádření emocí a myšlenek, což je patrné v jeho diplomové práci „Lyric Color and Pinkshine“, která byla později transformována do řady výstav.

V roce 2021 Rutkovský představil svá díla na výstavě „Mezi pohledy vnímání“ v Galerii Prokopka v Praze. Tato výstava byla součástí projektu Žižkovských mezidvorků a zahrnovala instalaci obrazů, které diváka vtahovaly do neznámých prostor a architektury, nabízející zážitek ztráty i objevování.

Rutkovský se také účastní různých uměleckých sympozií a výstav, jak doma, tak v zahraničí. Jeho práce byly prezentovány ve spolupráci s dalšími umělci, například na výstavě „Vnitřně virtuální krajiny“ s malířkou T. Balcarovou v Pardubicích, kde byli inspirováni tématem krajiny a její současné, historické i sociální reakce.

Patrik Rutkovský je příkladem umělce, který neustále hledá nové způsoby, jak rozšířit hranice malby a vizuálního vyjádření. Jeho díla jsou provokativní, zamýšlející se nad realitou a fantazií, a zároveň nabízejí divákům prostor pro osobní interpretaci a zkušenost. 

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Patrik Rutkovský: Ctnosti a neřesti