Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Patrik Mikloš – Inkarnace

10. 8.-16. 9. / Fotografic / Fotografie

Do 16.9.2016 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná zajímavá fotografická experimentální výstava Patrika Mikloše – Inkarnace.

Soubor stereoskopických koláží “Inkarnace” je zatím posledním příspěvkem Patrika Mikloše k tématu „Přirozené a umělé“, kterým se dlouhodobě zabývá. “Inkarnace” jsou vlastně oslavou každodenního života (ne)obyčejných lidí a jejich výpovědí o sobě, oslavou „božského“ v nich, jsou sakralizací běžného, přirozeného (a tedy i umělého, které k přirozenému patří, z přirozeného vychází) a zároveň desakralizací nadpřirozeného. “Inkarnace” jsou iluzí, na kterou jsme odkázáni, když se chceme vyjádřit, jsou básní vloženou do relikviáře.
Součástí instalace je série měděných plechů se světlocitlivou vrstvou “Kulturopříroda”. Spojením pojmů příroda a kultura vytváří Patrik pojem nový, který je sjednocuje. Kultura nemůže být bez přírody. Přírodě se nemůžeme vzdálit, jsme jí. “Plech nenarušuji já, ale příroda skrze mne a kulturu, které jsem součástí. Řeže, rýpe a leptá vrstvu, na níž je její obraz, aby odhalila svůj charakter.”

Patrik Mikloš (1979) je představitel mladé generace fotografů na Slovensku. V roce 2014 ukončil Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v Ateliéru Miro Švolíka. Účastnil se skupinových výstav v USA, Rakousku, ČR a Slovensku. Vystavované soubory participovaly např. na OFF festivalu v Bratislavě a v Rearte Gallery ve Vídni. Kromě výtvarného umění se věnuje také psaní poezie, textů písní a tvorbě hudby. Žije a pracuje v Bratislavě.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Patrik Mikloš – Inkarnace