Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Patricie Fexová – Portraits

28. 6.-16. 10. / Opero / Malba

Do 16. 10. 2021 bude v coworkingovém centru Opero, Salvátorská 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Patricie Fexové – Portraits.

Tvorbu Patricie Fexové charakterizuje nepřetržitý zájem o zobrazování člověka v jeho životním prostředí. Sérii „autoportrétů”, tedy zrcadlově převrácených podobizen autorčiny nejbližší rodiny z roku 2011-13, Fexová během pandemie doplnila o dva nové členy do podoby začínajícího rodokmene. Cyklus vystavený v Operu tak nabízí pohled na vývoj malířského projevu umělkyně v průběhu desetiletí. Také ale otevírá možnosti zamyšlení se nad individuálním vnímáním okolního světa a hledáním pravdy v dnešní post-pravdivé době.
Malbou portrétů se umělkyně zabývá dlouhodobě, a toto zaměření jí umožňuje zkoumat formální možnosti zobrazování. Fexové nejde tolik o dosažení co nejrealističtější podoby portrétovaných, jako spíše o proces poznání prostřednictvím vzdalování a opětovného přibližování se k iluzivní malbě. Vědomě budovaným převodem viděné reality do abstrakce skvrn umělkyně přináší bytostně malířský pohled na svět.
Z cyklu Štencův kabinet, česká a slovenská současná malba
Kurátorka: Martina Zátorská, Untitled-art.eu


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Patricie Fexová – Portraits