Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pasta Oner & Martin Krajc: GOLDEN BOYS

4. 5.-21. 5. / Nová síň / Malba

Pouze do 21.5.2016 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná mega mazec výstava Pasta Oner & Martin Krajc: GOLDEN BOYS.

Pasta Oner, vůdčí český představitel dědictví světového pop artu a Martin Krajc, obdivovatel a věrný žák tajů španělské barokní malby se coby dlouholetí generační souputníci spojují na společné autorské výstavě GOLDEN BOYS, v rámci které se nad rámec svých typických velkorysých maleb a „top finish“ prostorových objektů představí i jedním impozantním společným dílem.

Výstava GOLDEN BOYS prezentuje dva vizuálně rozlišné, ale životním podhoubím a původem blízké a spřízněné mladé etablované vizuální umělce. Provázanost s počátky české graffity komunity prostupuje trvale, byť ne vždy na první pohled okázale, jejich výtvarný názor. Pastova převažující utaženost a čistota malířského tahu odpovídá pregnantnosti „writerského tagu“, zatímco uvolněnost a rozmáchlost Krajcova gesta nalézá svůj odraz ve svobodě a živelnosti pouličního graffity. Na druhou stranu, vyvažuje-li Krajc onen implicitní odkaz k umění ulice svým dlouhodobým založením v aktuálním malířském akademismu, je to právě tento, vůči kterému se zase vyhraňuje pop artová a komiksová estetika Pasty Onera.

Společným rysem obou umělců může být přístup k obrazu jakožto médiu se silným symbolickým potenciálem: Pasta vyplňuje svá díla symbolikou reklamního jazyka, kontroverzními kódovanými zprávami šířenými prostřednictvím znejasnění rolí a hodnot symbolů konzumního života. Krajc svou inklinaci k témuž „světu značek“ vyvažuje pak nově zájmem o mytologické postavy, symboly nereflektovaného „předkritického“ světa mýtu – mýtu, který si člověk neuvědomuje, nýbrž který plně v zajetí jeho vlastních symbolů žije. Výsledný obraz obou autorů, které více nežli systém „bipolárních“ protikladů charakterizuje spíše víceúrovňová síť provázaných vazeb a vztahů, je tak nasáklý jakýmsi nádechem „nové dekadence“, světem luxusu a subverze zároveň, takové dekadence, v níž hranice mezi extází a zděšením přestávají existovat. Tato hranice je nedobytným domovem GOLDEN BOYS.

Pasta Oner (*1979) platí za jednoho z nejsvébytnějších představitelů současné české umělecké scény. Coby tvůrčí osobnost se Pasta Oner v posledních letech – v kontinuitě se svou graffiti a street artovou zkušeností přelomu nového tisíciletí – intenzivně profiluje v mezích klasických nezávislých i veřejných galerijních provozů, ve kterých snoubí a zároveň i překračuje klasické žánrové kategorie pop artu a cartoon estetiky. Přesto, že se v jádru své práce dotýká principů „postprodukce“, vymyká se Pasta Oner svou tvorbou aktuálním dominantním proudům post-konceptuálních strategií ve výtvarném umění a prošlapává si v českém kontextu netradiční cestu mediálně zdatného a široké veřejnosti známého, lehce kontroverzního umělce. Středobodem Pastovy tvorby je akrylová malba a vytváření závěsných obrazů stejně tak jako navrhování prostorových objektů, plastik, instalací a realizace muralů.

Martin Krajc (*1984) se dlouhodobě věnuje klasické figurální malbě, kterou obohacuje o expresivní a uvolněné malířské gesto. Často velkoformátová plátna, akrylové malby v kombinaci s uhlovou konturou, zobrazují imaginativní obrazy dívek v centrálních kompozicích, scénografické vhledy do neurčitých interiérových scenérií či mytické bytosti a predátory. Velkoformátovost malby poskytuje Karjcovi příležitost energicky, až fyzicky vstupovat do samotného obrazu, realizovat se tělesně v samotném procesu malby. Krajcova vizualita tak osciluje mezi zobrazivým figurálním malířstvím a rozvolněnou expresivní, abstrahující malbou, která zpřítomňuje autorův tvůrčí proces coby náhražku „chybějícího modelu“. Krajc byl zakládajícím členem umělecké skupiny Obr. V roce 2012 se umístil na 3. místě Ceny kritiky za mladou malbu, v roce 2007 vyhrál v Madridu cenu Art Competition Seat Arte Emocion a v roce 2009 zvítězil v soutěži Arskontakt.

Kurátor: Pavel KubesaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pasta Oner & Martin Krajc: GOLDEN BOYS