Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Partizánska brigáda Jana Žižku – Pola v Slovenskom národnom povstaní 1944-1945

4. 5.-29. 5. / Úřad MČ Praha 2 / Historie

Ve výstavních prostorech Úřadu Městské části Praha 2, náměstí Míru 20, proběhne do 29.5.2015 výstava Partizánska brigáda Jana Žižku – Pola v Slovenskom národnom povstaní 1944-1945. PBJŽ – Pola patřila k největším partyzánským svazkům SNP. Výstava je výběrem z expozice Muzea Partizánskej brigády Jana Žižku, která je umístněna v historické budově na památném místě SNP – Jankovom vŕšku u Uhrovce (SR, okres Bánovce nad Bebravou). Muzeum a jeho expozice jsou dílem Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne. Expozice muzea zobrazuje činnost Partyzánské brigády Jana Žižku, která působila především v oblasti Strážovských vrchů  (Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Považská Bystrica) a je důkazem společného boje Čechů a Slováků proti fašizmu.

Tématicky je expozice rozdělena na části: Protifašistický odboj a jeho příčiny 1939-1943, Příprava SNP, Boje brigády během SNP, Seznamy padlých a bojovníků brigády, Fašistické orgány a represálie, Výstavba památníku na Jankovom vŕšku.

Květnová výstava na ÚMČ Praha 2 je výsledkem spolupráce SZPB, ČSBS a MČ Praha 2.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Partizánska brigáda Jana Žižku – Pola v Slovenskom národnom povstaní 1944-1945