Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž panelové výstavy Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

Od 4.12.2017 do 22.12.2017 bude ve 2. patře Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, zdarma přístupná panelová výstava Proměny Ovidia ve slovech i obrazech.

Vernisáž výstavy proběhla 30.11.2017 v barokním podstřeší Sweerts-Sporckova paláce (Hybernská 3, Praha 1) v souvislosti s mezinárodní konferencí Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace, pořádanou ve dnech 30. 11. – 2.12. 2017.

U příležitosti letošního dvoutisícího výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech.

Ve vybraných úryvcích je zde představeno nejen Ovidiovo nejznámější dílo Proměny, ale průřez bezmála celou básníkovou tvorbou. Výstava se nesoustředí jen na historii překladů těchto děl do češtiny a jejich srovnání, ale připomíná rovněž antické zdroje Ovidiovy vizuální inspirace a také pozdější reflexi jeho děl v českém renesančním a barokním výtvarném umění. Zachycuje tedy pouhý, a přesto velmi bohatý zlomek fenoménu jménem Ovidius, který tak zásadním způsobem ovlivnil evropskou kulturu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž panelové výstavy Proměny Ovidia ve slovech i obrazech