Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž panelové výstavy Císař na čtyřech trůnech / Životní pouť Karla IV. ve čtrnácti zastaveních

Pouze do 30.4.2016 bude v galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, přístupná zajímavá panelová výstava Císař na čtyřech trůnech / Životní pouť Karla IV. ve čtrnácti zastaveních. Výstava pak bude přeložena do dalších 5 jazyků a bude putovat po Českých centrech ve světě.

Rok 2016 se ponese v duchu Karla IV., od jehož narození uplyne 14. května 700 let. Kulturní, akademické a vědecké instituce připravují široké spektrum aktivit od tematických výstav a programů vztahujících se k osobnosti císaře.

Výstava v Českém centru Praha má celkem 14 textových panelů (s odkazem na čtrnáct zastavení Křížové cesty) a jeden úvodní panel s motivem císaře Karla IV. ukládajícího svatý ostatek do relikviáře na císařském hradě Karlštejně.

Císař Karel se jako hluboce věřící člověk hlásil k židovsko-antické tradici evropské civilizace. A stejně tak má putovní výstava vyjádřit vztah současné České republiky k významu Karla IV. jako vladaře evropského formátu. Historický vztah českých zemí jako nedílné součásti evropské politiky je protkán základními prvky evropské kultury, která je bezesporu postavena na hodnotách, jež vyznával Karel IV. ‒ na křesťanství a humanismu.

Výstava představuje Karla IV. nejen jako cílevědomého politika, ale i jako obyčejného člověka, který má běžné starosti dnešních lidí (bojí se o osud svých dětí – snaží se jim zajistit budoucnost, trpí nemocemi, užívá si života atp.) A jako každý člověk má také dané povahové rysy, které mu někdy pomohou životní situaci vyřešit, někdy mu ji naopak zkomplikují. Každopádně Karel IV. je historická osobnost, která vidí svět kolem sebe v širším kontextu a svou víru a vzdělání využívá k naplnění vlastních státně-dynastických koncepcí.


Informace o panelové výstavě:
Koncepce: Jiří Fajt
Texty: Milan Rudik, Jan Royt a Jiří Fajt
Koordinace a realizace: Milan Rudik

http://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/karel-iv6/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž panelové výstavy Císař na čtyřech trůnech / Životní pouť Karla IV. ve čtrnácti zastaveních