Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pandora’s Vox – Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la Horra a Klara Kristalova

Do 1.11.2015 bude v Colloredo-Mansfeldském paláci, Karlova 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Pandora’s Vox – Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la Horra a Klara Kristalova.

Výstava s názvem Pandora’s Vox (Pandořin hlas) představuje dílo tří umělkyň s velmi rozdílnými osudy: Češky Veroniky Holcové (* 1973), chilské autorky žijící v Berlíně Sandry Vásquez de la Horra (* 1967),  a švédské umělkyně Klary Kristalové (* 1967), narozené v Československu.
Současnou výstavu v Galerii hlavního města Prahy předznamenala společná prezentace malířky Veroniky Holcové a autorky kreseb Sandry Vásquez de la Horra v Curychu v roce 2013. Toto kongeniální spojení nyní v Colloredo-Mansfeldském paláci obohatily prostorové realizace sochařky Klary Kristalové. Zmíněná curyšská výstava nesla jméno jednoho z obrazů Veroniky Holcové Lilith, podle vtělení ženských démonů z mýtů starověké Mezopotámie a archetypální postavy židovské apokryfní mytologie – převtělení hada z ráje. Lilith, jakožto symbol ženské individuality a nezávislosti, je také stěžejní součástí naší výstavy, která však sama dostala název podle jejího typologického protějšku z řecké mytologie, Pandory, rovněž považované za původkyni zla a utrpení ve světě.
„Pandořin hlas“ je společnou metaforou pro tvorbu umělkyň, jejichž díla vypovídají o genderových
stereotypech, potlačených traumatech, nenaplněných touhách a nutkavých představách, ale i o nesvobodě a nemožnosti vystoupit z kruhu, překročit vymezený rámec ženského osudu v dané kultuře. Přestože každá z autorek vychází z jiného kulturního zázemí a z odlišných životních zkušeností, objevují se v jejich převážně figurativní tvorbě společné existenciální prvky. Všudypřítomná dramatičnost a snaha pomocí příběhu subjektivně reagovat na deformovanou společenskou realitu vychází mimo jiné ze silného pouta k mýtům a k literatuře. Společná jsou rovněž obecná témata ženské identity – dětství, dospívání, sexualita, mateřství, ale i otázky stárnutí a smrti. Právě tyto motivy rámcově určily členění expozice v Colloredo-Mansfeldském paláci. Mezi tvorbou vystavujících autorek existují navzdory odlišným východiskům i výtvarnému názoru velmi zřetelné paralely, které jsou dokladem univerzální povahy určitých životních zkušeností a jejich prožívání napříč geografickým a politickým dělením světa. S různou intenzitou, avšak podobně přesvědčivě se vyjadřují k sociální, genderové a rasové rovnoprávnosti stejně jako k vlastním intimním prožitkům a vzpomínkám. Časté metamorfózy lidské postavy do zvířecí či rostlinné podoby s četnými ikonografickými odkazy umocňují ambivalentní vyznění děl, oscilujících, podle naturelu autorek, mezi komikou a tragikou. Zatímco Sandra Vásquez de la Horra vkládá do svých sociálně zaměřených kreseb nezpochybnitelnou ironii a nadsázku, obrazy Veroniky Holcové i objekty Klary Kristalové reprezentují svá témata s až moralizující vážností, s jakou se setkáváme například v dílech dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena nebo v Kytici Karla Jaromíra Erbena.
Pandora’s Vox je první výstavou, propojující díla Veroniky Holcové, Klary Kristalové, představené již loni samostatnou výstavou v pražské soukromé galerii, a Sandry Vásquez de la Horra, přičemž posledně jmenovaná umělkyně je na území České republiky prezentována vůbec poprvé.

Kurátorka výstavy a autorka koncepce: Terezie Zemánková
Spoluautorka koncepce: Monika Doležalová

Doprovodné programy k výstavě:

Kurátorská prohlídka s Terezií Zemánkovou: út 11. 8. v 18.00
Autorská prohlídka s Veronikou Holcovou: st 27. 8. v 18.00

Víkendové výtvarné workshopy nejen pro rodiny s dětmi
so 3. 10. 13.00–18.00 Metamorfózy za zrcadlem
so 24. 10. 13.00–18.00 Na dně Pandořiny skříňky

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory:
ne 8. 11. 15.00–18.00 Autoportrét a identita

Podstatou výtvarných reakcí na výstavu bude zaměření na figurální náměty a osobní prožitkovou formu autoportrétu. Zásadními tématy se pro nás stanou sebereflexe, tělesnost, moment uvědomění si vlastní existence a proměny identity v různých fázích života. Prostřednictvím velkoformátového zrcadla a kresby na transparentní fólii vytvoříme záznam vlastní podoby. Díky imaginaci a vizuální deformaci se podoba vzniklých autoportrétů může přiblížit až k určité formě zvířecí či rostlinné metamorfózy nebo také k abstrakci. Výslednou kresbu bude možné ještě nejrůzněji dotvářet (formální a obsahové posuny, osobní odkazy, symboly, metafory, šifry, texty). Půjde tedy o určitou „interpretaci“ sebe sama. Kromě kresby a malby budeme vytvářet i 3D díla.

Víkendové programy vznikají jako součást oblíbeného cyklu „Tvořivé dialogy s uměním“ a jsou určené
dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.
Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.
Rezervace do 16.00 předchozího dne (není podmínkou účasti).

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné
výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti
konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč
Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pandora’s Vox – Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la Horra a Klara Kristalova