Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pamela Kuťáková: Není kouře bez ohýnku

Zhruba do 31. 8. 2022 je v uměleckém knihkupectví Page Five, Veverkova 5, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Pamely Kuťákové: Není kouře bez ohýnku.

Úvodní text Světlany Malinové k výstavě:

„Pamela Kuťáková absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Nová média. Ve své umělecké praxi se věnuje převážně fotografii a instalaci, ale v posledních letech se vrací k médiu kresby.
V sérii kreseb olejovým pastelem “Není kouře bez ohýnku” zobrazuje fantazijní krajiny, jež vznikají jako relaxační činnost během sledování detektivních pořadů.
Proces kresby lze chápat také jako snahu autorky udržet barvy separované po celou dobu délky pořadu a velikosti formátu. Název stejně jako proces je silně ovlivněn a jasně odkazuje na případ detektivní postavy slečny Marplové. Ta se také, podobně jako autorka, se zápalem snaží o hledání a pátrání ve vodách, jí na první pohled neznámých.
Výsledky snahy lze sledovat na každé kresbě zvlášť nebo na celkovém vyznění série, která vznikala jako volnočasová aktivita, tak jako pátrání slečny Marplové.“
 
text: Světlana Malinová
 
Vybrané kresby bude opět možné zakoupit ve formě speciálních riso tisků.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pamela Kuťáková: Není kouře bez ohýnku