Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž ozvěn výstavy autorského šperku Řez / Schnitt

Do 30.6.2015 budou v Galerii Září, Heřmanova 35, Praha 7, přístupné zajímavé ozvěny výstavy autorského šperku Řez / Schnitt.

Schnitt / Incision – Současný šperk 2015

V rámci mezinárodní akce „Schmuck 2015“, konané vždy souběžně s veletrhem Internationale Handwerkermesse v Mnichově (11. – 17. 3. 2015), představila výstava „Schnitt / Incision“ aktuální přístup šesti českých autorů současného šperku: Stanislava Grebeníčková, Kateřina Matěchová, Pavel Opočenský, Jana Střílková, Jiří Šibor a Karel Votipka.

Kurátorsky se na výstavě podíleli Julie Bergmann a Jiří Šibor.

Název a současně i téma výstavy označuje nejen řez generační, ale také nejvíce používanou techniku autorů jakou je řez v materiálu a jeho odebírání. Zároveň také poukazuje na redukci dekorativních prvků v dílech a tím i na řez ve vývojové a po obsahové stránce prací.

Stanislava Grebeníčková *1954

je zkušená sklářka a pedagog. Vystudovala v ateliéru pod vedením Prof. Stanislava Libenského na VŠUP v Praze a na Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu u Prof. Sybrena Valkema. Věnuje se i velké sklářské plastice. Je bohatě zastoupená ve veřejných a soukromých sbírkách ve světě i v ČR. Její tvorba šperku vychází z řezů jednotlivých částí, které sestavuje a spojuje v geometrikých útvarech A které často vytvářejí prostorový dojem a klamou naši vizuální představu viděných skleněných broží.

Kateřina Matěchová *1983

Je nejmladším vystavujícím. Absolventka atelieru KOV na VŠUP v Praze pod vedením profesorů Vratislava Karla Nováka a Evy Eisler. Charakteristickým rysem její práce je využití v maximální míře možností daných materiálů a kladení důrazu na klíčový prvek uměleckého záměru a bezmezná trpělivost v kombinaci s až puntičkářským přístupem k tvorbě. V roce 2008 byla nominována na cenu Czech Grand Design v kategorii Objev roku a se svou diplomovou prací Samotvary v roce 2012 v kategorii Designér šperku roku. Tato kolekce získala cenu nizozemské Marzee Gallery „Annual Marzee Selection of Graduate Work Jewellery 2012 from International Academies and Colleges“.

Pavel Opočenský *1954

jeden z matadorů v oboru současného českého šperku a organizátor mnoha výstav v devadesátých letech minulého století. Po studiu bižuterie v Jablonci nad Nisou a zpracování kovů v Turnově emigroval v roce 1981 do New Yorku, kde se prosadil jako nezávislý tvůrce šperku z netradičních materiálů a zároveň započala jeho sochařská dráha, věnovaná rozměrným kamenům. Patří stále mezi nejaktivnější české šperkaře, včetně zastoupení ve veřejných a soukromých sbírkách, ale i počtem účastí na výstavách. Jeho práce nesou rys nekonvenčnosti a originálního řešení, odebírání a řezání materiálu volí dle použitého materiálu, a je jedno, zda se to týká jadeitu, bakelitu, plastických hmot, titanu nebo třeba snowboardu.

Jana Střílková *1976

autorka vystudovala Katedru Výtvarné Výchovy na PdF v Olomouci a předtím obor zlatník v Turnově. V roce 2000 byla oceněna 1.cenou za stříbrný ateliérový šperk Spolkem cechu zlatnického v Brně. Účastní se skupinových výstav. Ve svojí práci využívá techniky odebírání hmoty. Ve středu jejího zájmu stojí přírodní materiály, k jejím nejvýraznějším pracím patří šperky z hovězí kosti, kde obnažuje strukturu vnitřní stavby v kombinaci s přidaným kovem – převážně zlatem. Snahou je nacházet rovnováhu mezi tzv. obyčejným materiálem a drahým kovem.

Jiří Šibor *1966

Prošel studii zpracování kovů a mimo vlastní šperkařskou tvorbu se věnuje občasně i kovové plastice, podílí se na organizování výstav šperku, příležitostně píše na blog o současném českém šperku nebo se věnuje připravě katalogů k výstavám. Často vystavuje v zahraničních výstavách, je hojně zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách ve světě i v ČR. Ve svojí poslední kolekci prací vyřezává v nerez oceli segmety ploch s otvory, které pomocí nýtování spojuje v jeden celek v kombinaci se sklem nebo také s průsvitnými plasty. V řešení konstrukcí se snaží docílit souhry optických vlastností skla s kontrastem stínů vnitřních prostorů broží.

Karel Votipka *1964

Autor prošel nástrojářským studiem a oborem zlatník na Turnovské škole. Je zanícením znalcem kamenů, které používá ve své tvorbě. Jsou jeho celoživotní vášní. Brusy a řezy kamenů podřizuje vlastní invenci mimo standardní postupy a jeho dosažené výsledky jsou v mnoha případech velmi překvapivé i pro odborníky. V poslední sérii broží se zabývá převážně nefritem a buližníkem, z kterých vybrušuje.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž ozvěn výstavy autorského šperku Řez / Schnitt