Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Otto Schmidt: Žena roku

Do 25. 5. 2016 bude v Latin Art Gallery, Jungmannova 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Otto Schmidta: Žena roku.

Nález části fotografické pozůstalosti vídeňského fotografa Otto Schmidta (1849 – 1920) nám dovoluje nahlédnout na podoby Ženy na přelomu 19. a 20. století. Ta byla v podobě portrétů a aktů zachycena přednostně v obrazech Vídeňanek.
Otto Schmidt doplňoval svou profesi fotografa hledáním a nalézáním podob zobrazování ženského těla. V podunajské habsburské monarchii spolu s dalšími fotografy uváděl na scénu fotografický akt. Ty se stávaly například pro výtvarníky vyhledávanou kompenzací za živý model. Fotografické studie aktu stále častěji nahrazovaly skicování. I samotní malíři a sochaři si osvojili fotografické znalosti, aby nebyli závislí na dodavatelích a upřednostňovali spolupráci s vlastními modelkami.

chozí matricí pro vystavenou kolekci jsou původní zachované skleněné desky, jejichž záznam byl převeden do digitálního tisku. Všechny fotografie vypovídají o skutečnosti, že byly vytvořeny rukou poučeného fotografa s tvůrčí i výtvarnou invencí. Část z vystavených fotografických předloh byla publikována ve své době rovněž v knižní podobě ve francouzském (Paris) a německém jazykovém prostoru – příkladem Die Schoenheit der Frauen (Půvab žen), Neue Folge, Berlin (kolem) 1900, 312 stran. Fotografické práce Otto Schmidta jsou zastoupeny ve středoevropských sbírkových fondech včetně Albertiny (Wien).

Idea a realizace / Jaroslav Kolář a Ivo BartečekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Otto Schmidt: Žena roku