Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Otto Placht – Superfluous

5. 9.-23. 10. / Topičův salon / Malba

Do 23. 10. 2022 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava známého malíře Otto Plachta: Superfluous.

“Obrovský rozměr, nadbytek stromů, nadbytek energie, nadbytek barev, nadbytek forem, nadbytek zvuků… Nadbytek plození, rození, agrese i hluku… Nadbytek života i přítomnost smrti, nadbytek radosti i smutku. To je prales, kde skrývá se amazonský kosmos v nadbytku duší, mýtů a vědomím propojený. Mysl brání se zprvu té hojnosti otevřít, jako by byla naučená omezovat se logikou sebeuvědomění… Ta hranice mizí v okamžiku překročení sebe sama na astrální cestě k zákonům džungle. Ve svých nadbytečných obrazech se spouštím v šamanském tanci, v bolestném i blaženém stavu, k vlastnímu smyslu hojnosti jako přirozenému principu tvoření.” (Otto Placht, 09/2022)

…..

Otto Placht (* 1962 v Praze) je český malíř a nekonvenční výtvarník. Od roku 1993 proslul zejména svými velkými obrazy inspirovanými jeho několikaletým pobytem v jihoamerické džungli u peruánských domorodých obyvatel z indiánského kmene Šipibó. Jeho výtvarná tvorba je velmi silně ovlivněna výtvarným projevem domorodých obyvatel džungle a (zejména pro běžného českého člověka) značně exotickým prostředím Amazonského pralesa. Syn české lékařky prof. MUDr. Radany Königové, DrSc. CV: WikipediaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Otto Placht – Superfluous