Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Otto Placht: RAO

2. 6.-31. 7. / Galerie Vltavín / Malba

Do 31.7.2015 bude v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1 (u Národního Divadla), přístupná zajímavá malířská výstava Otto Plachta: RAO.

Na červen a červenec připravila pražská Galerie Vltavín výstavu maleb českého malíře s peruánskou inspirací Otto Plachta. Cykly maleb a serigrafických tisků pocházejících z let 2014 a 2015 autor shrnul pod název RAO, tedy pod prvek, který se objevuje v každém z prezentovaných děl.
Rao je pojem, který má kořeny v džungli. V řeči indiánů kmene Shipibo, u nichž Otto Placht od roku 1993 pobývá, znamená „rao“ rostlinu. Rao je však přítomné i v duchovním světě tohoto amazonského indiánského kmene, a jako takový má mnoho významů – tvoří posvátný princip v obřadech domorodých peruánských vegetalistů, je to název pro mystickou rostlinu i pro rostlinu obecně, ale i označení její léčivé potence. Otto Placht její široký význam vykládá takto: „Rao je zářivě zelené, je to spirit fotosyntézy, spojuje světlo, slunce, vodu a zem v zeleném oku džungle. Snad se dá vysvětlit také přirovnáním: na západě jsme si zvykli užívat pojem flora, u peruánských domorodců jde ale ještě o něco víc. Rao je sám rostlinný život, není to suma rostlin rozdělená do řádů, druhů, čeledí a kdo ví, čeho ještě. Rao provazuje život v deštném pralese, Rao je příběh růstu rostlin, různorodosti, roztodivnosti tvarů, vznikajících z jediného principu, principu Rao.”
Různorodost tvarů v řádu rostlinného principu je i dobře patrným určujícím prvkem Plachtových maleb. V bohatě koloristicky pojednaných ornamentálních kompozicích jakoby autor pronikal do centra džungle. Reálná inspirace místní vegetací se propojuje s jeho imaginací do výsledných děl, v nichž je patrný odraz evropských kořenů (gestické exprese i surrealistické kresby) i exotického prostředí deštného pralesa. Na první pohled tak českému divákovi přináší neobvyklý svět plný netušených příběhů. Naznačují je i názvy vystavených maleb, které je pojí s postavami z mytologie kmene Shipibo. Tak lze na výstavě vidět malbu inspirovanou posvátným hadem Róninem, malbu Rónin Niró, jejíž název lze přeložit jako „hadí pach“ nebo malby, v nich se objevuje Ní označující strom i les, či fantom Yuruma. Vedle maleb se pak na výstavě objeví i menší formáty domalovávaných sítotisků tištěných na plátno, které vznikají v autorově ateliéru na břehu jezera Yarinacocha.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Otto Placht: RAO