Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Oto Skalický – Horníci

1. 7.-7. 8. / Fotografic / Fotografie

Do 7.8.2016 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná zajímavá fotografická experimentální výstava Oto Skalického – Horníci.

“Horníci” (2013) je soubor velkoformátových zkorodovaných plechů s nazvětšovanými portréty horníků v téměř nadživotní velikosti. Přestože je autor takto téměř monumentalizuje, jasnost a čitelnost jednotlivých figur se postupně vytrácí díky speciální fotografické technologii. Obraz horníka tak postupem času zanikne, podobně jako i samotná profese z pracovní mapy slovenské společnosti. Hornická profese je i dnes mimořádně těžká a zdraví škodlivá. Horníci na Skalického fotografiích pocházejí z malých obcí kolem Banské Štiavnice, kde se dosud těží zlato. Jde o jedno z posledních hornicky aktivních území na Slovensku. Projekt do jisté míry poukazuje i na fenomén dnešní společnosti, ve které čím dál více převažuje tzv. virtuální práce vykonávaná u počítače, a kdy fyzická práce ztrácí na hodnotě a úcta a pokora před fyzickým lidským výkonem mizí.

Oto Skalický (1988) je představitel nastupující generace fotografů na Slovensku. V roce 2015 ukončil Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v Ateliéru Miro Švolíka.  Účastnil se vícerých skupinových výstav v Německu, České republice, Polsku, Slovinsku a Slovensku. Vystavoval také např. ve Fotografické galerii Fiducia v Ostravě a galerii Photoport v Bratislavě. Soubor “Horníci” byl taktéž vystaven  ve Slovenské národní galerii k 65. výročí založení VŠVU. Hrál v hudebních uskupeních Ecetera Band a Galeria Formacia.  V současné době  žije a pracuje v Polsku.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Oto Skalický – Horníci