Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ota Janeček (1919 – 1996): „Nic než příroda“

5. 4.-7. 5. / Galerie Moderna / Malba

Do 7.5.2017 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Ota Janeček (1919 – 1996): „Nic než příroda“.

Výstava obrazů, kreseb, plastik a grafických listů malíře Oty Janečka /1919 – 1996/ potvrzuje to, že základním inspiračním zdrojem Oty Janečka byl hluboký citový vztah k přírodě. Po období kubismu /40. léta /, jež Otu Janečka přivedl k novému výrazovému elementarismu, který zúročil ve svém následujícím výtvarném období Trav a Ptáků, přichází dočasné realistické pojetí zachycení skutečnosti.
Počátek 60. let se vyznačuje postupnou transformací vegetabilních prvků, jež vyúsťuje v Tvary, které jsou v podstatě obrazovou paralelou základních stavebních prvků hmoty.
S nástupem 70. a 80. let se v malířově díle otevřely možnosti slohové syntézy, tvořivým způsobem shrnující náměty /figura, ptáci, příroda/ a výtvarné postupy dosavadní Janečkovy dráhy, akceptující ve své výrazové jednotě poetické založení Janečkova výtvarného typu.
Obrazy, kresby a grafické listy z let 1943-1989 právem patří mezi vrcholy české výtvarné scény druhé poloviny 20. století.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ota Janeček (1919 – 1996): „Nic než příroda“