Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Osobní soused – Jan Rybníček a Eliáš Dolejší

12. 12.-30. 1. / Nová galerie / Instalace

Do 30.1.2020 bude v Nové Galerii, Balbínova 26, Praha 2, přístupná velmi zajímavá a hustá výstava Jana Rybníčka a Eliáše Dolejšího: Osobní soused.

Obrazy Jan Rybníček, objekty Eliáš Dolejší.

Jan Rybníček své studium započal na brněnské Fakultě výtvarných umění, poté absolvoval stáž v Lisabonu a nyní studuje u profesora Oehlena v ateliéru malířství na Akademii výtvarných umění v Mnichově. Jeho tvorba vychází z emočních prožitků a estetické zkušenosti. Ve svých pracích se snaží uvolněně a autenticky pracovat s imaginací a přítomným okamžikem. Z čar se postupně stává plocha, z plochy prostor, nebo plošný dekor. Tento proces malíř koriguje jen částečně – zásadní je emoce. Rybníček tak původně abstraktním tvarům na základě asociací postupně propůjčuje konkrétnější tvary a k předmětné malbě se dopracovává postupně během samotného procesu. Autor mimo jiné čerpá ze starých nákresů zvířat, architektury či krajiny, které pak transformuje volným rukopisem do působivých podob. Dle jeho vlastních slov jsou mu němé, emocemi nabité tváře zvířat jakožto introvertovi blízké. Médium malby je tak v jeho podání způsob pravdivého vyjádření a otevření vnitřního světa směrem ven, bez toho aby se při samotné tvorbě musel konfrontovat s okolní společností. Celkový výraz, linka, barvy a kompozice jsou pro mladého malíře jen nástroji, jak tohoto vyššího cíle dosáhnout.

Eliáš Dolejší (nar. 1982 v Praze) studoval v letech 1998–2003 Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově. Sochařství studoval nejprve v ateliéru Mária Kotrby na Fakultě umění Ostravské univerzity (2003–2004), v letech 2005–2007 pokračoval ve studiu na Střední kamenosochařské škole v Hořicích. Pražskou Akademii výtvarných umění absolvoval v letech 2007–2013 (ateliér sochařství Jindřicha Zeithammla, 2009 ateliér hostujícího pedagoga Jana Merty). Zúčastnil se sochařských sympozií v Hradci Králové (2008, kov), v německém Riedlhofu (2009, dřevo) a v Mělníku (2011, dřevo). Roku 2011 získal Hlávkovu cenu. V témže roce vystavoval společně s Vojtěchem Míčou v pražské Galerii Jelení (Drobné práce), dále v Galerii Nau v Praze samostatná výstava Zrcadlení. Zúčastnil se několika společných výstav – v Praze roku 2012 v Galerii AVU (Vítání jara) a roku 2013 ve Veletržním paláci NG (Diplomanti AVU), v kostele sv. Vavřince v Klatovech (Místo sochy).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Osobní soused – Jan Rybníček a Eliáš Dolejší