Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Orbis Pictus: Europa (nekonečný obraz)

Do 30.6.2016 bude v podzemní galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, přístupná výstava Orbis Pictus: Europa (nekonečný obraz).

Společné poselství umělců – vize Evropy 3. tisíciletí

Společnost Orbis Pictus: Europa iniciovala a vytvořila projekt Orbis Pictus: Europa (OPE) s cílem zvyšovat povědomí evropské identity a pocit sounáležitosti v integrované Evropě, šířit přátelství a spolupráci mezi evropskými zeměmi prostřednictvím výtvarného umění. Záměrem je spojit vizi budoucí Evropy jednotlivých představitelů současného výtvarného umění a vytvořit jedinečné umělecké dílo, silný umělecký apel, společné poselství umělců, symbol evropské integrace.

Projekt nekonečného plátna

Projekt je založen na principu „nekonečného“ plátna, na kterém jednotliví umělci realizují svojí myšlenku, každý podle svého naturelu. Každý výtvarník pomaloval „svůj“ díl plátna, na které po jeho převinutí pokračuje další umělec. Tímto postupem vzniklo převážně v zahraničí na 400 metrů pomalovaného plátna, které je vystaveno spolu s dary artefaktů od výtvarníků, ve stálé expozici Galerie OPE na Památníku Vojna u Příbrami.

Od počátku roku 2016 je projekt rozšiřován o díla handicapovaných dětí i dospělých tvůrců. O projekt je velký zájem jak ze strany zaměstnanců sociálních ústavů, tak především samotných klientů. Navázání spolupráce s handicapovanými výtvarníky, prezentace jejich děl a zájem o ně napříč Evropou dokládá, že morální a empatické hodnoty nejsou současné Evropě cizí.

Historie projektu

Projekt byl zahájen v roce 2001 v Senátu ČR, a to pod záštitou Senátu ČR, EU, Úřadu vlády ČR a Ministerstva zahraničí ČR. Za rok 2003 a 2004 byl projekt oceněn za nejlepší přípravu a realizaci v oblasti výtvarného umění. Projekt byl prezentován v patnácti státech Evropy, a v současné době po několikaleté odmlce v rámci dokončení galerie znovu pokračuje stálou expozicí a výstavní činností.

Více inormací o výstavě naleznete na stránkách České centrum Prahahttp://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/-orbis-pictus-europa/

#EunicFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Orbis Pictus: Europa (nekonečný obraz)