Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Orbis naturalis pictus – Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových

5. 4.-25. 9. / Poštovní muzeum / Ilustrace

Do 25.9.2016 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá a rozsáhlá výstava Orbis naturalis pictus – Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových.

Poštovní muzeum v Praze je mimořádně uzavřeno v termínu 1.8.- 31.8. 2016

Poštovní muzeum v Praze otevírá novou výstavu, která uvede návštěvní- ky do ilustrovaného světa přírody prostřednictvím díla manželů Jaromíra a Libuše Knotkových, uznávaných umělců ve výtvarném oboru vědecké kresby. Jsou zde prezentovány jak jejich práce spojené se známkovou tvorbou, tak i ilustrace z odborných a populárně naučných přírodovědných knih. Manželům Knotkovým se v jejich díle daří spojovat vědu a umění, velký důraz kladou na faktickou přesnost i estetické vyznění. S největší pečlivostí zachycují anatomické proporce a charakteristické druhové znaky zobrazovaných živočichů. Knotkovi jsou autory řady emisí poštovních známek, první z nich společně vytvořili v roce 1996. Zvláštní pozornost si v tomto ohledu zaslouží tematický celek mapující chrá- něné krajinné oblasti České republiky. Manželé Knotkovi tak svým dílem navazují na důležitou úlohu vědecké ilustrace jako zprostředkovatele vztahu člověka k životnímu prostředí. Výstava je rozdělena do čtyř hlavních tematických oddílů: země, vzduch, voda a chráněné krajinné oblasti. Zastoupena je především exotická i regionální fauna, v menší míře pak flóra a drobný hmyz. Návštěvníci se mohou také těšit na trojrozměrné exponáty živočichů zapůjčené Zoologickou zahradou hl. města Prahy, Národním muzeem v Praze a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. Kromě drobných savců žijících na území České republiky a exotických papoušků budou k vidění například preparáty sklípkanů a hrabáče kapského, jehož živý, avšak vyhynutím ohrožený živočišný druh je k vidění v pražské ZOO. Pro navození autentické atmosféry budou návštěvníky provázet zvuky přírody a hlasy zvířat. Výstava bude doplněna programem zahrnujícím dětské výtvarné dílny a populárně naučné přednášky.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Orbis naturalis pictus – Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových