Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž One for all – Markéta Adamcová, Kateřina Rálišová, Martin Zvěřina

Do 10.3.2016 bude v Galerii AVU, U akademie 4, Praha 7, přístupná zajímavá výstava One for all.

Vystavují: Markéta Adamcová, Kateřina Rálišová, Martin Zvěřina

Výstavní projekt One for all je v zásadním principu tvůrčí akt jisté nahodilosti až troufalé postpunkové estetiky a životního stylu. Trojice autorů bezprostředně pracuje uvnitř autonomního prostoru galerie AVU s formou site specifice, která pro ně vytváří určité bojiště a experimentální laboratoř. Každý za sebe zpracovává svoje vlastní médium (malba, video, objekt, instalace), které transformuje do jednotného vizuálního kódu, kterým se pro ně stává samotná instalace. Předurčují tak nenápadně smrt vlastnímu uměleckému dílu tím, že jejich dílo žije v reakci na další tvůrčí potenciál toho druhého. Důležitým momentem je úroveň intuice, se kterou trojice autorů pracuje. Intuitivně se totiž dá vytušit, že existuje určitý rozpor mezi uměním a empirickým světem, který je tvořen vztahem ve společnosti a tím dochází k vzájemnému ovlivňování jednoho druhým. „Dadaistická“ tradice přiznaného materiálu a nahodilosti názvu, jakým vznikl název výstavy, dodává běžnost neustálé konfrontace mezi autory. Každodenní střetávání v prostředí jim blízkém, tak vychází z poslechu dané písně z rádia, který se stal symbolem po jejich výstavu.
Cílem projektu je představit společnou myšlenku, která vychází z reflexe současné společnosti a jeho prostředí, ve kterém autoři žijí. Obecně lze tento počin uchopit z pohledu diváka až duchampovským principem, který se odkazuje na prostor galerie a zároveň na pochopení, co je vlastně umělecké dílo.

Kurátorka: Tereza ZáchováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž One for all – Markéta Adamcová, Kateřina Rálišová, Martin Zvěřina