Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ondřejka Stechr: Ženy

Už jen do 27. 7. 2023 je ve Výstavní síni Antonína Navrátila, Nové sdružení, Husinecká 8, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů Ondřejky Stechr: Ženy. Otevřeno Út – Čt 15 – 18.

Její inspirací a nosným tématem tvorby je ženská postava až v dramatickém pohybu. Ondřejka Stechr tvoří v různých tematických celcích. Tyto celky vychází z volby použití barevné škály a také v závislosti na velikosti formátu obrazu od divokých abstraktních maleb až po klidné téměř fotorealistické pojetí ženské tváře, postavy i aktu. 

Do většiny obrazů vkládá vlastní příběh a s ním spojené emoce, plné barev. Jako by rozproudila – rozhýbala paletu barev. Nosnou motivací je psychosociální přesah a psychoterapeutický efekt malby. Inspirací pro její tvorbu jsou příběhy z vlastního života i příběhy lidí z blízkého okolí a lidí kteří s různými osobními příběhy, traumaty k ní přicházejí na psychoterapeutická sezení i s žádostí o pomoc v sociální problematice. 

Okrajově se věnuje i tématu přírody. Vzhledem k jejímu současnému pohybovému omezení se zdá, že svými obrazy hledá svoji vlastní cestu – pohyb – chůzi, o níž ji nemoc postupně od roku 2014 připravila. Z důvodu tohoto omezení se věnuje malbě akrylem na menší a střední plátna, která zvládne tvořit i v sedě na invalidním vozíku. Její pohybové omezení jí ukázalo zcela jiný svět, jiný úhel pohledu na život a společnost. 

K výtvarné tvorbě keramice, šperkařství, kresbě a malbě se opět vrátila až v roce 2006 a v roce 2015 namalovala svou prvotinu – obraz akryl na plátně.

Na výstavě máte možnost vidět kresby ženské tváře i postavy, perokresby, litografie a malby akrylovými barvami převážně žen v pohybu i se strukturou vytvořenou různými materiály. 

….

Ondřejka Stechr (1973)

Vystudovala Pedagogickou školu, obor “Učitelství, vychovatelství” se zaměřením na výtvarnou tvorbu pod vedením ateliéru Mgr. Milana Moškona. Ve studiu pokračovala v oboru „Arteterapie“ na Jihočeské univerzitě pod vedením Mgr. Luboše Krnického Ph.D., Metropolitní univerzitě „Mediální studia“ dále na Filozofické fakultě Univerzita Karlova obor „Psychologie“

Její výtvarné nadání se projevilo již na základní škole, kdy v roce 1983 vyhrála celopražskou výtvarnou soutěž s obrázkem vytvořeným technikou ryté tuše s tématikou “Chodské vesnice”s figurálním motivem. Její stěžejní technikou byla kresba tužkou a perokresba. 

Do jejího portfolia patří mnohé – od kresby tužkou, perokresby, linoryty, litografie, suchou jehlu až po klasické disciplíny akryl i akvarel na šepsované lepence, plechu poštovních schránek a plátně. Autorka u figurální malby jde ve svých dílech velmi hluboko, dá se říct, že nahlíží až do myšlenek portrétovaných.

Na výstavě představí svou tvorbu od kreseb ze studentských let od roku 1988 až po malbu akrylem na plátno do současnosti.

www.ondrejkaonitastechr.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ondřejka Stechr: Ženy