Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ondřej Růžička: Svatí mučeni touhou

8. 8.-13. 8. / Q Cafe / Malba

Do 13.8.2017 bude v Q Cafe, Opatovická 12, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Ondřeje Růžičky: Svatí mučeni touhou. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Již po druhé se představuje umělec v prostorách Qcafé. Tématem výstavy je, jako již tradičně v jeho tvorbě, člověk, ovšem tentokrát člověk v roli svatého mučedníka.

Výstava je souborem obrazů na kterých vždy ústřední postava právě pořizuje fotografii sebe sama v zrcadle. Obrazy jsou malovány podle fotografií volně přístupných na internetu. Umělec tak u obrazu diváka staví do roviny zrcadla, když se dívá na postavu právě pořizující fotografii sebe sama v zrcadle a zároveň však je tato fotografie ještě namalována na plátno. Nejedná se tak o portrét člověka, ale o portrét fotografie. Kolem hlavní postavy jsou potom drobné kresby lidí a roztodivných věcí. Je to právě fantazijní svět za zrcadlem, ve kterém se fotografovaný a zároveň fotografující se nachází. Jsou zde přítomné jeho sny, touhy a obavy, které s sebou vzniklá fotografie přinese. Obraz je relikviářem touhy, kterou pořízený snímek vyvolává. Vizuální a barevná stránka obrazů odkazuje ke klasickým náboženským obrazům Byzance a evropského středověku právě adorací ústřední postavy svatého, umučeného a také přehnanou barevností..

Výstava je jen letní hříčkou, která ukazuje krásu každého člověka, krásu hravosti lidského konaní a krásu tužeb jimiž je hnán a za nimiž se člověk žene…Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ondřej Růžička: Svatí mučeni touhou