Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ondřej Boušek: Klajn Tepichzamlunk

Do 7.7.2016 bude v kavárně Citadela, Klimentská 16, Praha 1, přístupná výstava Ondřeje Bouška: Klajn Tepichzamlunk.

Ondřej Boušek (nar. 1985 v Rakovníku) absolvoval pražskou akademii výtvarných umění, ateliér kresby (prof. Jitka Svobodová, Jiří Petrbok). Pravidelně vystavuje od roku 2012. V roce 2015 obdržel druhé místo v Ceně kritiky za mladou malbu s přesahy. Autorova práce má východisko v konkrétní lidské vášni, ve sběratelství zaměřeném na historické koberce. Odtud se Bouškovo tvůrčí východisko rozvíjí dvěma základními směry. Prvním je reflexe konkrétního historického materiálu uloženého v odborných publikacích (často dostupných v němčině), druhým je úsilí o přepracování „jazyka textilie“ a námětové „ikonografie“ a uvolnění jejich výrazových složek do nových forem, které by rezonovaly se současností, nebo ji na základě historického východiska znovu, jinak zakládaly.

(část textu Petra Vaňouse)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ondřej Boušek: Klajn Tepichzamlunk