Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ona B: Mystické objekty / Mysterious Objects

Už jen do 19. 11. 2022 se můžete v (A)VOID Gallery, Rašínovo nábřeží, Praha 2 (pod Tančícím domem, v oblouku v nábřežní zdi č. 10, u přístaviště parníků), podívat na velmi zajímavou výstavu Ona B: Mystické objekty / Mysterious Objects. Výstavu pořádají Galerijní Laboratoř + (A)void Gallery.

Ona B.

Narozena roku 1957 ve Vídni
Studia:
1973–1978 Hochschule für angewandte Kunst, (Profesor Adolf Frohner)

Text Wolfganga Denka k autorce a její tvorbě:

ONA B. je mimořádně citlivá umělkyně. Její obrazy jakoby byly průsvitné a mihotavé, zároveň se však zaměřují na důležité body, póly a silová pole. ONA B. hledá intenzitu, hlásí se k estetice smyslovosti, kterou zkoumá a zpochybňuje v složitých procesech. Nebrání se ani sarkasmu, jímž chce diváka „přimět“ k rozluštění uměleckého poselství.

ONA B. si připadá být vystavena ambivalentnosti situace, v níž jakoby musela stavět mosty mezi novým přístupem k spirituálnu a rituálům a jejich zakotvení ve světě chaosu. Kritickým okem pozoruje společnost, která se snaží udržet si alespoň zdání racionálního pohledu na svět. Vlastní zranitelnost je pro Onu B. zároveň rezervoárem uměleckých sil a vede ji k tomu, aby užívala „nebezpečných“ prostředků. „Nebezpečných“ z hlediska přísné (pozitivistické) avantgardy, jež nedůvěřuje „krásné“ estetice.

Protože se ONA B. pokouší rozšiřovat hranice svého uměleckého teritoria ve všech směrech, má odvahu prohmatávat se až k nezbadatelným světům fantazie a jejich náhražkám. Nikdy u ní nevíme, zda nás v duchu nejlepší rakouské tradice láká do pasti nejrůznějších tabu s naprostou vážností, nebo se záludným potěšením.

ONA B. čerpá pro svou práci jistotu ze sebereflexe a ze sebejistoty dané vědomím o ustálenosti vlastní umělecké osobnosti. Zdržíme-li se lyrických a hymnických parafrází obdivu, jež pro umělecké poznání není nutně zapotřebí, zdržíme-li se i vytváření ghet vlastního vykladačům trendů, avšak hledáme-li požitek z vyváženého díla, pak právě u Ony B. nalézáme vyrovnanost v mimořádné míře. A nebude nám chybět, že jsme se neptali po její pozici ve vztahu k ostatním výtvarníkům, neboť Ona B. usiluje o totálnost spočívající v sobě samé a pulsující ve vysokém napětí.

Dílo vyzrálé umělkyně, jakou ONA B. jistě je, se od takzvaného mladého umění neodlišuje jen tím, že by třeba její díla měla větší sílu výpovědi nebo vynalézala stále nové věci, ale spíše důkladností, s níž ovládá médium umění. Ta jí umožňuje kdykoli ztvárňovat komplexní citové světy, vždy s novými aspekty a v nových souzvucích. Tím, že vstřebává vyvstalé situace, daří se jí přenést své mystické představy do určitého časem i místem definovaného prostoru a usměrňovat tak vášně i síly, aby se staly prvky konkrétního procesu. ONA B. vytváří ve svých instalacích rafinovaná pole napětí. Emanace malby poukazující s téměř iritující uvolněností k nekonečnu je dramaticky spjata s volně stojícími objekty. ONA B. používá stále nové a nové materiály a hraje si s nimi, prosta jakýchkoli stylistických či formálních tlaků. Nepostupuje při tom podle žádné strategie. ONA B. usiluje o extrakty své vlastní skutečnosti, neboť její umění je prodlouženým vnímáním vlastního myšlení, vlastních citů i citlivosti.

Wolfgang Denk, únor 1993

https://fhs.cuni.cz/…tml

https://art.tul.cz/

www.galerijnilaborator.cz

Instagram: @galerijnilaborator 

_____________________________________
 

ONA B.
https://www.onab.com
https://de.wikipedia.org/wiki/ONA_B.#Werk

https://www.instagram.com/ona_ona_ona_b/

https://www.facebook.com/ona.onab/
https://www.facebook.com/kunstvereinonspsaceFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ona B: Mystické objekty / Mysterious Objects