Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Olina Franco: „Takové byly“

9. 6.-8. 7. / Rock Café / Koláže

Do 8. 7. 2022 bude v klubu Rock café, Národní 20, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Oliny Franco: „Takové byly“.

Olina Franco je česká malířka a sochařka pocházející z výtvarnické rodiny, která dnes žije v Praze. Vystudovala Akademii výtvarných umění, ateliér grafiky u profesora Ladislava Čepeláka. Brzy se začala věnovat velkoplošnému smaltu a svařované železné plastice. Jejími tématy se staly mezilidské i genderové vztahy. Poprvé se do povědomí dostala jako členka první avantgardní skupiny Koza Nostra, kterou spoluzakládala na začátku devadesátých let. Po absolvování posledního sympózia v Kolumbii přešla k nové technice, kterou nazvala Figurllage.

TAKOVÉ BYLY – příběhy pozoruhodných českých žen narozených v 19. století
„Všechny ženy z tohoto cyklu byly neohrožené amazonky, jejichž osudy se často vzájemně propojovaly. Svou neskonalou vůlí dokázaly takřka nemožné a ostatním ženám vydobyly to, co se dnes může jevit zcela přirozené, běžné a samozřejmé – právo na vzdělání, výběr a volbu povolání i svobodné rozhodnutí ve všech aspektech života. Tyto často se vzájemně propojující životy žen bývaly násilně ukončeny nástupem totalitní mocí, pokud tedy dříve nezemřely či neemigrovaly. Jejich majetky byly zkonfiskovány, znárodněny či „zašantročeny“. Jejich talenty zlomeny a jejich osudy vymazány z paměti českého národa.“ Dodává k novému cyklu soch a figurllage autorka soch Olina Franco.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Olina Franco: „Takové byly“