Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Olga Szymanská: Rytmem verše zrozená (průřez celoživotní tvorbou)

Do 7.11.2017 bude v paláci YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, denně od 8 do 20 hodin, zdarma přístupná v pasáži výstava Olgy Szymanské: Rytmem verše zrozená (průřez celoživotní tvorbou).

Výstava -kreseb a grafik, vystavených poprvé /ilustrací a fotografií i s verši /knih, textů, materiálů /předmětů a atributů z osobního archivu.

Olga Szymanská
Básnířka – Fotografka – Autorka pořadů – Publicistka
Vzdělání umělecké a výstavní zkušenost zúročila v pořadech pro Český rozhlas o umělcích-osobnostech. Novinářské v článcích o výstavách výtvarného umění a kultuře, v nichž spojuje stránku vizuální s hudební a -díky důkladné průpravě a diplomu Profesional Terapeut Reiki- se stránkou duchovní. Oceněna Českou asociací novinářů a publicistů cestovního ruchu-1. místo (text Z kamene pramen rodu), Společností Sherlocka Holmese-Čestné uznání (báseň Homage S. H.). Porotkyně festivalů a literárních přehlídek, například EKO-Film Český Krumlov, Náchodská Prima sezóna. Členka Umělecké besedy, výtvarné skupiny GAMA. Zastoupena ve sbornících poezie, v knihách, například Zanechali stopu-Osobnosti města Náchoda, O lidech v Beskydech, pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I, II. Vzdělání knihovnické prohloubilo autorčin vztah k literatuře a ke knize.
Z touhy po tajemnu a poetice vytvořila básnické sbírky: Muž s křídlem (il. J. Benedikt), Znamení torza (il. J. Samek), Prostor světla (il. B. Waageová), další tři: Návraty-Náchodu, Rytiny-Kříž kamene a pramene Beskyd, Verše ticha doprovodila vlastními fotografiemi (u poslední knihy snímky odborníky zvány foto-grafikami), které umocňují autentičnost básnických výpovědí. Výstavy fotografií i ve spojení s působivými verši mají značný ohlas. /Svou tvorbou autorka v sobě uchovává odkaz otcova kraje výtvarníků a literátů východních Čech s láskou k současnému umění a k jazzu a zároveň matčin odkaz krajiny Beskyd s láskou k tradici a rodovému původu předků. A s obdivem k architektuře Dušana Jurkoviče v obou krajinách je v sobě pojí v krajinu jedinou – KRAJINU SVÉHO SRDCE. (sto)

ukázka výstavy O. S.=  http://uposlednihosoudu.cz/fotogaleria.phpFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Olga Szymanská: Rytmem verše zrozená (průřez celoživotní tvorbou)