Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Oldřich Kulhánek: Odvaha a fantazie

Do 29. 2. 2024 je v GOMA – České galerii moderního umění, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá, krásná a znepokojující výstava Oldřich Kulhánek: Odvaha a fantazie.

Výstava byla slavnostně zahájena dne 12. 12. 2023 za přítomnosti pana Martina Baxy, ministra kultury České republiky v České Galerii Moderního Umění, Betlémské náměstí 8, Praha 1, kde současně proběhl křest monografie tohoto autora a rovněž bylo poprvé představeno dosud neznámé dílo autora – litografie, kterou Oldřich Kulhánek za svého života vytvořil na litografický kámen, ale k jejímu vydání již nikdy nedošlo. Na výstavě je k vidění jak litografický kámen s kresbou autora, tak také vytvořené grafické listy, které vznikly ve sběratelské edici pouhých 100 kusů a byly autorizovány pozůstalostním razítkem manželkou autora.

Výstava prezentuje průřez celoživotním dílem jednoho z našich nejvýraznějších kreslířů a grafiků druhé poloviny 20. století a připomíná jeho tvorbu v období perzekuce komunistickým režimem a následně i polistopadové svobody, kdy se právem stal opět respektovaným a uznávaným umělcem a mimo jiné také autorem kompletní série bankovek nového českého státu.

Na výstavě bude rovněž představena nově vydaná monografie Oldřicha Kulhánka vydaná Českou Galerií Moderního Umění, která na 200 stranách přináší to nejlepší z jeho tvorby a najdete zde řadu známých i méně známých prací, doplněných o poutavý text kurátora výstavy pana Jiřího Machalického. Pouze na této výstavě bude možné knihu zakoupit za zvýhodněnou ceno 960,- Kč.

Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze, kde později vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru profesora Karla Svolinského. Byl to český malíř, grafik a ilustrátor. Je autorem nejen grafické podoby současných českých bankovek, vytvořil mnoho českých poštovních známek a nepřeberné množství grafických listů a litografií. Získal řadu prestižních ocenění a jeho díla jsou zastoupena v mnoha světových sbírkách. Základem Kulhánkovy tvorby byla zejména grafika a kresba, často zaměřená na lidskou fyziognomii a vyjádření výrazu lidských tváří, do kterých se vepsaly povahové vlastnosti, životní podmínky a osobní zkušenosti postav, které ve svých dílech zachytil. Vedle výtvarné práce působil také jako scénograf a pedagog. Byl prezidentem Nadace Hollar, zabývající se podporou, ochranou a rozvojem české umělecké grafiky a kresby. Zemřel v Praze 28. ledna 2013.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Oldřich Kulhánek: Odvaha a fantazie