Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Olaf Hanel: Na cestě tam a zase zpátky

Do 27. 2. 2022 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Olaf Hanel: Na cestě tam a zase zpátky.

Text kurátorky Martiny Vítkové:

Výstava, kterou Museum Kampa otevřelo 10. prosince, symbolicky na Den lidských práv, představuje umělce, který se pohyboval na rozhraní tří příběhů umění: oficiálního, undergroundového a exilového. Akční umělec, malíř, kreslíř, autor objektů, kurátor a kritik OLAF HANEL je spojen s vlasteneckými výlety na Blaník a k pramenům Vltavy s Křižovnickou školou čistého humoru bez vtipu a legendárním Sen noci svatojánské bandem. Při největší ohnivé land-artové akci v historii nazvané Pocta jarním hvězdám zapálil v lomu u Světlé nad Sázavou 120 ohňů a přenesl tak jarní nebeskou geometrii na zem. Výstava představí výběrově jeho tvorbu od performancí 60 a 70. let, přes tvorbu v emigraci, a také kresby, obrazy a objekty vzniklé po návratu do Čech od devadesátých let do současnosti. Výstava je připravena ve spolupráci s Galerií Maldoror.

Olaf Hanel se narodil 21. ledna 1943 v Praze, vyrostl ve Světlé nad Sázavou. Vysočina se stala dějištěm mnoha jeho land-artových aktivit. Už jako student se setkal s Janem Steklíkem a Karlem Neprašem, řediteli Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, pobýval od počátku v okruhu nejavantgardnějšího společenství v Čechách. V letech 1967−1971 vedl galerii v Havlíčkově Brodě. Po kádrových čistkách pracoval jako snímač u filmu, čerpač vody v maringotce, topič v dětské léčebně. Podepsal Chartu 77. V rámci akce Asanace emigroval do Kanady, kde žil v Sherbrooku, Montrealu a Torontu. Domů se vrátil v roce 1991, stal se kurátorem Českého muzea výtvarných umění v Husově ulici v Praze. V současnosti žije v Lysé nad Labem.

Olaf Hanel samostatně vstavuje od roku 1969. Zprvu autor kreslených vtipů vymýšlel a realizoval performance pro společenství okolo Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, kde měl funkci vedoucího cestovní kanceláře Křižovnické školy. Akce obvykle souvisely s kosmickým kalendářem. Najal autobus a zorganizoval několik výprav, při Poctě jasným hvězdám soustavou 120 ohňů okopíroval konstelaci jarní oblohy, a vytvořil tak ohnivou stopou obkroužené bezpečné území dočasné autonomní zóny pro všechny zúčastněné. Posláním vlasteneckých výletů k pramenům Vltavy a na Blaník, společně s performativním hudebním tělesem Sen noci svatojánské band, bylo probudit mýtické blanické rytíře a vdechnout sílu kultovní řece českého národa. Dada hravost a sklon k absurditě stolní společnosti od Křižovníků, Zlatého soudku nebo od Svitáků bylo v době normalizace jednou z forem vzájemné záchrany lidí.

 

Akční původ mají i kresby bublin, pracoval s náhodou, některé práce jsou skutečnými záznamy akcí, jiné jejich mystifikačními rekonstrukcemi. Hustý šrafovaný rastr geometrických kreseb předpovídá drátěné objekty. První téměř nehmotné antiplastiky, dráťáky či síťovci, vznikly na symposiu ve skotském Lumsdenu v roce 1983. Hanel rád používal kov a různé domácí předměty: pastičky, náprstky, kyblíky, zahradní pletivo. Z nich akumuloval nekonečné sloupy, spojnice mezi nebem a zemí nebo vyráběl kufry plné prázdna. Ve Francii pracoval s otisky zajímavě tvarovaných vík od kanálů. Obrazy s motivy kruhu maloval akrylem na plátně nebo na látce či ubrusu. 

AKCE OLAFA HANELA

1965     Modré pytle v řepce olejné, Světlá nad Sázavou

1966     Švédské valy, Brno

1967     Snoubení Seiny se Sázavou

Rozdělení Cheopsovy pyramidy (nedokončeno)

Pocta Délskému námořnímu svazku

1971     Setkání – Profily, Světlá nad Sázavou

1972     Pocta jasným hvězdám (jaro), Melechov, Světlá nad Sázavou

Vypálení rybníku Františka Chramzy a synů – Planetárium (podzim), Lom Lipnice nad

Sázavou

1974     Parní varhany, Produkce pro cestující rychlíku Praha – Brno

Poselství pro příští generace, Sázava

1975     Vltava, Pocta Bedřichu Smetanovi (+ Sen noci svatojánské band)

Blaník, Buzení blanických rytířů (+ Sen noci svatojánské band)

1976     Free step show, s Marií Benetkovou, Druhý festival druhé kultury, Bojanovice

1981     Podzimní listí, Sherbrooke, Quebec, Kanada

1982     Ztracený (zapomenutý) kufr, s Josefem Kroutvorem, New York

1984     Podávání Haškova guláše, Quebec, Kanada

Na nádvoří Musea Kampa jsou instalovány dva ze slavných a monumentálních Hanelových drátěných objektů. K výstavě vychází katalog vydaný ve spolupráci s Galerií Maldoror.    

Text: Martina Vítková

………..

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Olaf Hanel: Na cestě tam a zase zpátky