Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Odstavec v glyfech – diplomantské projekty Katedry fotografie FAMU 2022

Do 26. 6. 2022 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, v budově A vepředu přístupná velmi zajímavá výstava Odstavec v glyfech – diplomantské projekty Katedry fotografie FAMU 2022.

Naše schopnost verbálně i vizuálně artikulovat současná témata brzdí jakési zpoždění v porozumění nepředvídatelného vývoje globálního světa. Nutnost revize výrazových prostředků se propisuje do každodenní komunikace, nutí nás pojmenovávat nové fenomény a hledat nové formy. Kdysi dávno, na dalekých ostrovech, udržovala jedna civilizace své chápání světa prostřednictvím obrazových znaků, jejichž neopakovatelné univerzum sice promlouvá výmluvnou vizualitou, ale pro jeho obsahový přepis neexistuje v dnešním světě ekvivalent. Právě zřetelná inspirace přírodními formami připomíná naše dnešní limity, normativní stránku dnešního světa a ztrátu naší schopnosti symbiózy s přírodou. S vědomím permanentní dočasnosti je informace skrytá v nejaktuálnějších vizuálních záznamech snahou, jak překlenout vzdálenost, kterou staví současný narativ mezi nás a naši přirozenost.

Mariana Serranová

Výstava diplomantských projektů studentů a studentek Katedry fotografie FAMU představuje aktuální dění v oblasti fotografie a nových médiích v ateliérech Klasická fotografie, Dokumentární fotografie, Nová estetika, Imaginativní fotografie a Intermédia.

Andrej Kiripolský, Nikol Czuczorová, Lenka Janíčková, Klára Žantová, Jiří Procházka, Veronika Čechmánková, Dominika Červená, Petr Pustina, Jakub Hons, Tatiana Lvovská, Tomáš Vobořil, Anna Vopátková, Anushka Gambhir, Madison Sable, Juan Cevallos, Ekaterina Fonina, Gabriela Benish-Kalná, Alice Ullspergerová, Anna PavelFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Odstavec v glyfech – diplomantské projekty Katedry fotografie FAMU 2022