Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Nové sdružení pražských umělců v Nové síni

6. 2.-18. 2. / Nová síň / Kresba

Do 18.2.2018 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá skupinová výstava Nového sdružení pražských umělců.  Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Devatenáct tvůrců – devatenáct výtvarných vizitek, devatenáctkrát nabídnutá ruka. A pro návštěvníka devatenáct možností, jak nalézt cestu do jiného, překvapivého světa. To je společná přehlídka výtvarného spolku Nové sdružení pražských umělců v Nové síni.

Každý ze zastoupených umělců přitom podává onu symbolickou ruku jinak. Jeden sází na dravost svého výrazu, druhý zase na harmonii barev a další třeba na osobité rozvinutí těch nejlepších klasických metod. Můžeme se setkat se sázkou na nové, nebo naopak na vyzkoušené, se sázkou na upřímnost či na rafinovanost, anebo prostě se sebejistým se spolehnutím na to, co již dokázalo uspět. Jeden nabízí dychtivost, druhý moudrost, třetí ironický nadhled. Jiný miluje prchavou atmosféru okamžiku a další zase splynutí s řádem věcí. Jedni rádi chodí zkratkami a druzí zase prozkoumávají všechny cesty včetně odboček.
Všichni tvůrci jsou ovšem natolik silnými a natolik vyhraněnými osobnostmi, že setkají-li se na společné výstavě, nemůže jeden zastínit druhého. Obrazně řečeno, všechny výtvarné hlasy zde zastoupené, mají svou melodickou a rytmickou samostatnost, a ačkoliv jsou často vedeny ve vzájemném protipohybu, nakonec se spojují ve výtvarně a obsahově logický celek. Tento kontrapunkt, jehož hlavní tóninou – osou kolem níž se vše točí – je rozbití ulit a stereotypů, v nichž je uzavřen moderní člověk a současně výzva ke komunikaci – pak ústí až do svého druhu výtvarné polyfonie.
Je jen málo malířských směrů, kterými by se někdo z umělců zastoupených na přehlídce, nevydal. Vnímavý divák si pak uvědomí, že na ty samé výzvy, otázky a problémy mohou existovat různé odpovědi a různá řešení, která přes svoji pestrost mají společného jmenovatele: přesvědčivost a mistrovské podání.
Šíře a kvalita uměleckého záběru na výstavě tvůrců převážně starší generace, z nichž někteří už dlouho spoluurčují současné výtvarné umění, zároveň nabízí jednu z možných variant odpovědi na otázku, jaký je aktuální stav domácí výtvarné scény. Je to odpověď ucelená, vrcholně zajímavá a ve svém vyznění optimistická.

Připomeňme si proto, kdo ji nabízí:

Nové sdružení pražských umělců, které patří s ohledem na dobu svého vzniku v roce 1992 mezi nejstarší aktivní novodobé umělecké spolky. Už nejméně dvacet let je ovšem společenstvím otevřeným, přístupným i mimopražským tvůrcům. Prošlo jím přes dvě stovky malířů, sochařů, grafiků a fotografů a má za sebou ke stovce kolektivních výstav doma i v zahraničí. Mezi současnými členy, na výstavě zastoupenými jsou: Martina Dědičová, Karel Dvořák, Václav Frolík, Jozefína Garaiová, Ivan Králík, Milan Křenek, Mirka Mádrová, Jaroslav Modráček, Antonín Navrátil, Miroslav Pangrác, Alena Petříčková, Ludmila Razimová, Zdenka Reinerová, Olga Stárková, Michail Ščigol, Petr Tošovský, Vladimír Všetečka, Marian Zajíček, Václava Zouplnová.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Nové sdružení pražských umělců v Nové síni