Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Nora B. Vlášková: Obrázky pro přátele

Do 30. 10. 2022 je v Prague Gallery „Art of bathrooms“ by Laufen, I. P. Pavlova 5, Praha 2 (vstup z Legerovy), zdarma přístupná zajímavá výstava Nora B. Vlášková: Obrázky pro přátele. Otevřeno po – pá 9:00 – 18:00, vstup jen na předchozí objednání na prague.gallery@cz.laufen.com.

Nora Blanka Vlášková

Narodila se jako Blanka Krýslová, Růženě a Karlu Krýslovi. Její otec, nadšený „nedělní malíř“ zemřel, když jí bylo 10 let. Vystudovala gymnázium v Klatovech (1961) a střední pedagogickou školu v Sušici (1962). Navštěvovala Lidovou akademii v Karlových Varech (1963–1964) prof. Rath. V období dospívání až do sňatku si vedla deník, kam zapisovala a komentovala své zážitky. V roce 1965 se vdala (Viktor Vlášek) a přestěhovala se do Prahy. V letech 1965–1984 s přestávkami (dcery Nora 1969 a Tamara 1974) pracovala jako učitelka v několika mateřských školkách v Praze na Letné. V roce 1983 spojila svůj život s malířem a grafikem J. S. a od roku 1984 se věnovala pouze malování a s tím spojenou výstavní činností. V devadesátých letech vydala desítky grafických listů. V druhé polovině osmdesátých let jí galerijní kontakty přivedly do Francie a Švýcarska, kde vystavovala až do své smrti (1997). Zemřela nečekaně na mozkovou příhodu (aneurizma).

Tvorba

Charakteristické pro její ranou kreslířskou tvorbu je nostalgie a touha. Olejomalby, které tvoří těžiště od sedmdesátých let se vyznačují niterným zaujetím pro emoce, vyjadřované srozumitelnými symboly v realistické, někdy až snové, zpočátku někdy i neumělé podobě. V osmdesátých a devadesátých letech se malba stává precizní, až s filigránským zpracováním detailu, čemuž napomáhá silná krátkozrakost. Autorka dává přednost malým, komorním formátům, které zpočátku často rozdává přátelům (názvy mnoha výstav to reflektují). Veškerá díla vznikají spontánně, jejich jednotícím prvkem je osobnost autorky a její vztah k životu. V devadesátých letech maluje i větší formáty, z nichž vyzařuje štěstí a osobní pohoda, vrací se i ke kresbě malých formátů.

Zdroj: WikipedieFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Nora B. Vlášková: Obrázky pro přátele